Landenweb.nl

TADZJIKISTAN
Samenleving

Samenleving

Staatsinrichting

Volgens de grondwet van de Republiek van Tadzjikistan is de regering het uitvoerende orgaan van de republiek geleid door het hoofd van de regering, de president van het land.

De regering wordt gevormd door de premier en andere ministers, afgevaardigden en voorzitters van de staatscommissies.

De regering stelt zich tot doel leiding te nemen op economisch, sociaal en geestelijk gebied en houdt toezicht op de ten uitvoer legging van de wet, besluiten van het parlement en de bevelschriften en besluiten van de President van Tadzjikistan.

De afgevaardigde van de president in een provincie, stad of district voert het plaatselijk gezag uit.

De autonome provincie Gorno Badakhshan (GBAO) maakt integraal en constitutioneel deel uit van de Republiek van Tadzjikistan. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Tadzjikistan is het armste land van de ex-Sovjet-Unie. De burgeroorlog van 1992-1997 beschadigde de toch al zwakke economische infrastructuur zwaar en veroorzaakte een scherpe daling van de industriƫle en agrarische productie. Vanwege een gebrek aan werkgelegenheid in Tadzjikistan werken meer dan een miljoen Tadzjiekse burgers in het buitenland waarvan ongeveer 90 % in Rusland. Ze ondersteunen hun gezinnen in Tadzjikistan door geld te sturen. Minder dan 7 % van het landoppervlak is bebouwbaar en katoen is het belangrijkste gewas. Tot 2008 werd de productie van katoen nauwlettend gecontroleerd door de overheid. In 2008 kreeg Tadzjikistan een nieuwe wet waarbij boeren zelf mogen bepalen welke gewassen ze mogen telen. Dit heeft geresulteerd in een geleidelijke afname van het aandeel katoen. Tadzjikistan importeert ongeveer 60 % van zijn voedsel, waarvan de meeste binnen komt via het spoor. In 2013 heeft de Tadzjiekse regering een overeenkomst gesloten om elk jaar een miljoen ton brandstof en olie te importeren uit Rusland, tegen gereduceerde prijzen. De economische situatie van Tadzjikistan blijft kwetsbaar als gevolg van een zwakke uitvoering van structurele hervormingen, corruptie, zwak bestuur, seizoensgebonden energietekorten en een grote buitenlandse schuldenlast .

Belangrijke inkomsten van buitenlandse valuta zijn de export van katoen en aluminium, en in beperktere mate zilver, goud, uranium en wolfraam. De totale waarde van de export bedroeg $ 873 miljoen in 2017. Turkije, Rusland en China zijn de grootste afnemers van Tadzjikstan. Ingevoerd worden olie, machines en aluminium oxide. De totale waarde van de import bedroeg in 2017 $ 2,4 miljard. Rusland Kazachstan en China zijn de belangrijkste importpartners.

De economische groei was in 2017 7,1% en het BNP bedroeg $ 3.200 per hoofd van de bevolking.

advertentie
Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

TADZJIKISTAN LINKS

Advertenties
• Taszjikistan Vliegtickets.nl
• Hotels Tadzjikistan
• Transport Tadzjikistan - TTS Quality Logistics B.V
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld

Nuttige links

Reisinformatie Tadzjikistan (N)
Tadzjikistan Startnederland (N+E)
Telefoongids Tadzjikistan

Bronnen

Wikipedia

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems