Landenweb.nl

RODRIGUES
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Engels
  Hoofdstad  Port Mathurin
  Oppervlakte  109 km²
  Inwoners  ca. 38.000
  (2019)
  Munteenheid  Mauritiaanse roepie
  (MUR)
  Tijdsverschil  +3
  Web  .mu
  Code.  MUS
  Tel.  +230

Populaire bestemmingen MAURITIUS

Rodrigues

Geografie en Landschap

Geografie

Rodrigues is het kleinste eiland van de Maskarenen-archipel en ligt 550 km ten oosten van Mauritius, 900 kilometer ten noordoosten van Réunion en 1540 kilometer ten noordoosten van Madagaskar. Het eiland is van vulkanische oorsprong en nog"maar" 1,5 miljoen jaar oud. Het eiland wordt omringd door veertien kleinere eilanden, waaronder Île Cocos, Île aux Sables, Île aux Chats, Île aux Crabes en Île Hermitage. Rodrigues heeft een totale oppervlakte van 108 km2 en is van oost naar west achttien kilometer lang en van noord naar zuid maximaal acht kilometer breed. Mauritius is achttien keer groter dan Rodrigues.

advertentie

Rodrigues SatellietfotoPhoto: Publiek Domein

advertentie

Landschap

Het landschap is behoorlijk heuvelachtig met steile hellingen en smalle dalen. De twee hoogste punten zijn de heuvels Limon (393 meter) en Malarctic (326 meter). Het hele eiland is omringd door oeroude koraalriffen en een enorme lagune van 200 km2 biedt beschutting aan de beste stranden met als mooiste strand"Trou d'Argent". Het aantal toeristische stranden is trouwens zeer beperkt; de meeste stranden zijn rotsachtig. Verder telt Rodrigues vele koraalgrotten waarvan de 795 meter lange Caverne Patate de meest bezochte is. Smalle beekjes en riviertjes stromen door de diepe dalen.

advertentie

Kustlandschap Rodrigues met eiland Ile de HermitagePhoto:Ashwin CM CC 2.0 Generic no changes made

Het grootste deel van de soms rotsachtige grond van het eiland is bedekt met gras en struiken. De meeste bosgebieden stellen niet veel meer voor. Het landschap in het zuidwesten is dor, ruw en onvruchtbaar, in tegenstelling tot de regio die loopt van het noorden naar het centrale deel van het eiland. Dit groene gedeelte van Rodrigues is weelderig begroeid.

Klimaat en Weer

Rodrigues heeft een vrij aangenaam warm klimaat, dat wat droger is dan op Mauritius. De zomer duurt van november tot februari en de maximumtemperaturen variëren dan van 29°C tot 33°C. De winter duurt van maart tot oktober en de maximumtemperaturen variëren van 14°C tot 18°C.

De gemiddelde jaarlijkse regenval is 1228 mm en 70% hiervan valt tussen december en mei. De maanden februari en maart zijn het natst met maandelijks 160 tot 170 mm neerslag.

Langdurige droogtes en cyclonen vormen een permanente bedreiging voor de bevolking van Rodrigues. De droge periodes vallen meestal tussen september en november en de cyclonen komen voor tussen november en april. Naast de hevige regenval zorgen de cyclonen ook voor veel materiële schade. Rodrigues heeft meer te lijden van cyclonen dan welk eiland dan ook in de Indische Oceaan. De hoogst gemeten windsnelheid tot 1975 in de Indische Oceaan was uiteraard op met 276 km per uur.

De gemiddelde temperatuur van het zeewater is in december 27,5°C en in de winter 23°C.

Planten en Dieren

Planten

Op Rodrigues komen 42 endemische plantensoorten voor, waarvan er zeven nog maar enkele exemplaren tellen. Dit betreft o.a. de Rodrigues hibiscus waarvan er op een gegeven moment nog maar twee op Rodrigues voorkwamen. Een van de zeldzaamste planten ter wereld is de"Café Marron" waarvan nog maar één exemplaar in het wild op het eiland voorkomt.

De meeste inheemse planten komen ook op de andere eilanden van de Maskarenen voor, alhoewel in minder grote aantallen. Voorbeelden hiervan zijn twee orchideeën, de Angraecum mauritianum en de Angraecum pectinatum en een lianensoort, de"Liane savon". Een bedreigde heester is de Obetia ficifolia of"Bois d'ortie" die ook nog op Réunion voorkomt en bestoven wordt door één bepaalde vlindersoort. Een andere zeldzame heester is de Clerodendron heterophyllum of"Bois de chenille".

Twee zeldzame boomsoorten op Rodrigues zijn de Eleaodendron orientale of"Bois rouge" en de Ochrosia borbonica of"Bois jaune".

Dieren

Het is gebleken dat ratten en niet de overal voorkomende geiten de grootste bedreiging vormen voor de inheemse planten. Zelfs de nog steeds veel voorkomende pandanusboom wordt bedreigd; er zijn bijna geen jonge bomen meer te vinden doordat alle zaden door de ratten opgegeten worden. Verder is het duidelijk dat de uitheemse vegetatie in snel tempo de inheemse vegetatie verdringt, met name eucalyptus, sisal en lantana. De Mauritius Wildlife Foundation probeert samen met de Mauritiaanse regering een reddingsprogramma op te zetten en de eerste resultaten zijn zeer bemoedigend.

Toen de eerste kolonisten op Rodrigues arriveerden werd het bosrijk landschap bevolkt door een bizarre fauna met grote kuddes reuzenschildpadden, vele doejongs in de lagunes en vele endemische vogelsoorten. Deze bijzondere dieren waren echter al snel uitgeroeid.

De twee endemische vogelsoorten die alles overleefd hebben behoren tot 's werelds meest bedreigde. Het zijn de grijsachtige Rodrigues tuinfluiter met nog ca. 25 paartjes en de fraaie oranje-gele Rodrigues fody, met ca. 200 paartjes een van de zeldzaamste wevervogels. Op de eilandjes rond Rodrigues komen grote zeevogelkolonies voor. Het idyllische Ilot Cocos is een broedplaats voor de gewone meeuw.

Rodrigues herbergt nog maar één inheems zoogdier, de Rodriguesvleerhond. Hiervan zijn er nog ca. 2000 over, vrij veel vergeleken met midden jaren zeventig toen er nog maar 120 exemplaren op Rodrigues leefden.

Geschiedenis

Rodrigues' geschiedenis is sterk verbonden met die van Mauritius, hoewel Rodrigues pas in 1528 werd ontdekt. Het eiland kreeg en behield de naam van de Portugese ontdekker Diogo Rodrigues, ondanks Hollandse, Franse en Britse overheersing.

De Hollanders waren de eersten die voet aan wal zetten maar hadden verder weinig belangstelling voor het eiland waarna, de Fransen als eerste kolonisten neerstreken op Rodrigues. Het waren negen gevluchte Franse protestanten onder leiding van François Leguat. Zij arriveerden in 1691 maar moesten na twee jaar het eiland weer verlaten nadat Leguat was gearresteerd door de Hollandse gouverneur van Mauritius.

In 1725 besloten de Fransen om het eiland te koloniseren in naam van Lodewijk XV. Hij zond acht soldaten, dertien planters en vijftien slaven naar Rodrigues, die ook al weer snel het eiland verlieten, op enkele slaven na. De eerste permanente bewoner was gezagvoerder Germain le Gros, die in 1792 arriveerde en zich bezig hield met wat visserij en handel. Hij werd in 1793 gevolgd door Michel Gorry en Philibert Marragon. Marragon en zijn vrouw leefden tot hun dood in 1826 op Rodrigues. De drie kolonisten vertrouwden elkaar echter niet en wilden al snel uit elkaar.

Marragon werkte voor de Franse regering, maar dat weerhield hem er niet van Britse schepen gastvrij te ontvangen en van proviand te voorzien, tot grote ergernis van Le Gros. De samenwerking tussen de Franse kolonisten en de Britten leidde ertoe dat de nieuwe gouverneur van het Île de France (Mauritius), generaal Decaen, Marragon wilde vervangen door de melaatsen van zijn eigen eiland Mauritius. Maar dit plan mislukte, Marragon bleef op Rodrigues en de melaatsen gingen naar het eiland Diego Garcia, onderdeel van de Chagos archipel bij Mauritius. In 1804 hield Marragon een volkstelling waaruit bleek dat de eilandbevolking bestond uit 22 blanken en mulattten en 82 slaven, merendeels afkomstig uit Mozambique. Een derde van hen was daadwerkelijk geboren op Rodrigues.

In 1794 besloot Groot-Brittannië om het Île de France (Mauritius) te veroveren, maar werden aanvankelijk opgehouden door plundertochten naar Rodrigues. Ze probeerden daarna Rodrigues veroveren, maar hanteerden nu een geheel andere aanpak. Ze probeerden een goede relatie met de kolonisten op te bouwen en betaalden voor hun bevoorrading in plaats van te plunderen. Augustus 1809 landden de eerste troepen op Mauritius, 200 infanteristen en 200 sepoys, Indiase soldaten in Engelse dienst. Ook Rodrigues werd bezet en de commandant kolonel Henry Sheehy Keating was zeer enthousiast over het eiland. Tevens importeerde hij meer vee en nog meer slaven vanuit Madagaskar toen er nog meer Britse troepen op Rodrigues arriveerden.

In juli 1810 verliet een troepenmacht Rodrigues om Bourbon (Réunion) op de Fransen te veroveren. Na een onverwachte nederlaag bij Vieux Grand Port verzamelden de Britten een groot leger voor een succesvolle aanval op het Île de France in december 1810. Rodrigues werd tot april 1812 bezet door de Britten; daarna verlieten ze het eiland, driehonderd slaven achterlatend. Uiteindelijk werd de Britse heerschappij op Rodrigues bevestigd door het Verdrag van Parijs in mei 1814. De eerste Britse kolonist was Thomas Robert Pye, een marineofficier en gezonden door gouverneur Robert Townsend Farquhar van Mauritius in 1821. Hij bleef echter maar twee jaar. Na de afschaffing van de slavernij vestigden de meeste slaven zich in de heuvels, waar ze tot op de dag van vandaag middels de veeteelt in hun levensonderhoud voorzien.

Midden 19e eeuw vestigden zich steeds meer Europeanen en niet-Europeanen op Rodrigues, o.a. schipbreukelingen en Britten die het een mooi eiland vonden. Ze trouwden ook al snel met vrouwen van Rodrigues. Deze mensen leefden rond Port Mathurin, Oyster Bay, Grand Bay en Le Ferme. De eerste stoomboot met Indiase en Chinese handelaren arriveerden in de jaren negentig van de 19e eeuw. De bevolking groeide snel en aan het einde van de 19e eeuw bestond de permanente bevolking uit ca. 3000 personen. Twintig jaar later was dat aantal al meer dan verdubbeld en dit herhaalde zich bijna elke twintig jaar weer. Rodrigues werd bestuurd als een gebiedsdeel van Mauritius gedurende de 158 jaar durende Britse overheersing. In feite liet men Rodrigues echter links leggen en stond de ontwikkeling van het eiland praktisch stil. Sinds 1968 is Rodrigues een integraal onderdeel van Mauritius.

De hoofdgevolmachtigde van Rodrigues was sinds februari 2012 Louis Serge Clair.

Zie verder ook de geschiedenis van Mauritius op Landenweb.

Bevolking

Er wonen ca. 38.000 mensen op Rodrigues (2017), meest Creolen van gemengd Afrikaanse, Madagaskische en Franse afkomst. Er wonen gemiddeld ca. 340 mensen per km2.

Taal

Het Creools van Rodrigues, een variant van het Mauritiaanse Creools, wordt door iedereen gesproken en het Frans alleen door mensen die gestudeerd hebben. Het Engels is de officiële taal op Rodrigues.

Godsdienst

Het rooms-katholicisme is alom aanwezig en is het geloof van de overgrote meerderheid van de bevolking, ca. 97%, hoewel dat misschien wat overdreven is.

Beoefenaren van andere religies zijn anglicanen, adventisten, moslims en hindoes. Hekserij en tovenarij wordt ook nog steeds gepraktiseerd op basis van het traditionele Afro-Creoolse geloof in de doeltreffendheid van o.a. bepaalde drankjes, toverwoorden, amuletten, kruiden en waarzeggerij.

De Creolen en de Chinezen vormen de katholieke gemeenschap, hoewel sommige Chinezen lid zijn van de anglicaanse kerk. De moslimgemeenschap is klein en bestaat vooral uit handelaren.

Samenleving

Er is een apart ministerie voor Rodrigues dat de minister benoemt die zich bezighoudt met voor Rodrigues belangrijke zaken. Er zijn twee politieke partijen op Rodrigues, de Organisation du Peuple Rodriguais (OPR) en de Mouvement Rodriguais.

De belangrijkste school van Port Mathurin is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de rooms-katholieke kerk en de anglicaanse kerk. Verder is er een grote school voor voortgezet onderwijs in Maréchal, die bezocht wordt door leerlingen van heel Rodrigues.

Economie

Visserij en landbouw voorzien de meeste mensen van Rodrigues van een inkomen, hoewel veel jongeren een baan zoeken bij de overheid en in de commerciële sector. Uien en knoflook worden geëxporteerd naar Mauritius en maïs en kippen worden geproduceerd voor de lokale markt.

Vee, varkens en schapen worden ook gefokt voor de Mauritiaanse markt. Inktvis wordt gedroogd en vis gezouten voor de export. De visindustrie is georganiseerd op een coöperatieve basis onder auspiciën van het"Rodriguan Fishermen's Cooperative Federation. De gevangen vis wordt door de coöperatie verkocht en gedistribueerd over het hele eiland of opgeslagen in de koelcellen van de visfabriek van Port Mathurin.

Beroemd is de zeer hete chili die op Rodrigues geproduceerd wordt uit verschillende soorten pepers.

Het oude landbouwsysteem waarbij men elkaar hielp met het verbouwen van maïs en bonen, elkaar hielp met het oogsten en de economie nog op de ruilhandel gebaseerd was, is er al lang niet meer. Als een district van Mauritius worden de sociale voorzieningen geregeld door de centrale overheid en internationale hulporganisaties.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Toerisme als economische factor is vrij nieuw op Rodrigues. Niet eens zo lang geleden was Rodrigues een van die plaatsen op de wereld die maar één maal per maand bezocht werden door een bevoorradingsboot. Op dit moment vliegen kleine vliegtuigjes dagelijks van Mauritius naar Rodrigues met aan boord toeristen.

Het toerisme kan dan ook een belangrijke impuls voor de economie van het eiland gaan betekenen. Op dit moment zijn er twee hotels en een aantal guesthouses die allemaal de laatste vijf jaar gebouwd zijn. Jaarlijks wordt Rodrigues bezocht door ca. 40.000 toeristen. De wateren rondom Rodrigues worden algemeen beschouwd als een van de beste diepzeeduikplaatsen ter wereld.

De enige haven van het eiland die het hele jaar door gebruikt kan worden is Port Mathurin. Het enige vliegveld ligt bij Pointe Corail in het zuidwesten.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

RODRIGUES LINKS

Advertenties
• Rodrigues Vliegtickets.nl
• Hotels Rodrigues
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over RODRIGUES bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Mauritius (N)
Reisinformatie Rodrigues (N)
Telefoongids Mauritius
Willgoto Mauritius (N)