Landenweb.nl

NIGERIA
Samenleving

To read about NIGERIA in English - click here

Hotels Nigeria

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Palement NigeriaFoto:Kabusa16 CC 4.0 International no changes made

Nigeria is een republiek met aan het hoofd een president, die voor vier jaar wordt gekozen. In mei 1999 is de nieuwe Grondwet ingesteld. Op nationaal niveau voorziet de Grondwet in een senaat met 109 zetels en een Huis van Afgevaardigden met 360 zetels. Op federaal niveau heeft Nigeria 36 staten, ieder met een eigen wetgevende macht en een gekozen gouverneur. Drie politieke partijen, alle drie opgericht in 1998, bepalen het politieke toneel in Nigeria. Dit zijn de People's Democratic Party (PDP) , de All People's Party (APP) en de Alliance for Democracy (AD) De APP heeft veel steun van voormalige medestanders van Abacha. De AD vindt zijn aanhang vooral onder de Yoruba van de zuidwestelijke staten.

Politiek

advertentie

Olieproduktie in de NigerdeltaFoto: Sixoone CC 2.0 Generic no changes made

Meteen na zijn aantreden in 1999 nam president Obasanjo tal van vertrouwenwekkende maatregelen binnen het politieke bestel en het leger. Het land heeft in alle geledingen van de maatschappij nog steeds veel te lijden onder corruptie. Hete hangijzers als de herverdeling van de federale toelagen aan de 36 staten en de institutionele kwesties die gepaard gaan met de invoering van de shari’a in het noorden, zijn ook na de National Political Reform Conference van 2005 in een patstelling blijven steken

Een probleem is het endemische geweld in de Nigerdelta , waaronder gijzelingen van personeel van oliemaatschappijen en aanvallen op olieinstallaties. Dit geweld is zowel crimineel als politiek van aard en heeft deels zijn oorzaak in de onderontwikkeling van de streek, corruptie en gebrek aan goed bestuur. De bevolking wijt de onderontwikkeling aan een gebrek aan (financiële) bijdragen van de oliemaatschappijen. Deze stellen dat hun wettelijk verplichte afdracht van een aanzienlijk deel van de olieopbrengsten aan de overheid door corruptie (o.a. bij de overheidsorganisatie Niger Delta Development Commission) slechts ten dele aan de bevolking ten goede komt.

“Illegal bunkering” door criminele bendes, met medewerking van politie en militairen, levert veel geld op t.b.v. wapenaankoop voor criminele acties.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Olie Raffinaderij NigeriaFoto: Xeon CC 3.0 Unported no changes made

Olie blijft de kern van de Nigeriaanse economie en de financiële basis van de staat. Nigeria is de belangrijkste olie- en gasexporteur van Afrika; de olie bepaalt voor meer dan 75% de staatsinkomsten. Vanwege de hoge olieprijzen van de afgelopen jaren heeft de regering over het algemeen het economische tij mee. Veel andere sectoren, en dan met name de landbouw, zijn verwaarloosd. Voornamelijk op het gebied van een transparante overheid, een effectief belastingsysteem, corruptiebestrijding en hervormingen in de Nigeriaanse instituties valt in Nigeria nog veel te verbeteren. De economische groei bedroeg 0,8% in 2017. Het BNP bedroeg $5.900 per hoofd van de bevolking in datzelfde jaar.

Nigeria heeft een ambitieus sociaal-economisch hervormingsplan gepresenteerd, de National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS), op deelstaatniveau gereflecteerd in de State Economic Empowerment and Development Strategy). NEEDS is gericht op duurzame groei en armoedebestrijding d.m.v. verbetering van sociale infrastructuur, economische groei en verbetering van het functioneren van de overheid. Het programma stelt de private sector centraal en beoogt verbetering van het ondernemingsklimaat, groei van productiviteit en competitiviteit, diversificatie van de economie en vermindering van de overheidsbemoeienis.

Nigeria ExportFoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 no changes made

NEEDS voorziet verder in een Fiscal Responsibility Bill (ingediend in het Parlement, maar nog stuitend op verzet van gouverneurs van deelstaten), een Procurement Bill (gericht op het transparanter maken van grote transacties) en een Oil Revenue Transparency Bill (nog niet aangenomen door het Parlement).

NEEDS wordt door het IMF positief gewaardeerd, maar er bestaan twijfels m.b.t. uitvoering op deelstaatniveau (SEEDS), door gouverneurs wier (politieke) agenda niet immer spoort met die van de federale overheid.

Nigeria heeft zijn economische betrekkingen met China de laatste tijd sterk aangehaald. Beide landen kwamen overeen dat China de eerste keus zal zijn bij verkoop van de exploitatierechten van vier olievelden bij Kaduna in ruil voor een investering in infrastructuur ter waarde van vier miljard dollar. Het Chinese olieconcern Cnooc heeft voor 2,7 miljard dollar een belang van 45% genomen in een grote offshore olie-installatie. De export had in 2017 een waarde van $ 146 miljard. De belangrijkste exportpartners zijn de Verenigde Staten, India, China, Spanje en Nederland. De import had in 2017 een waarde van $ 32,7 miljard. De belangrijkste importpartners zijn China, Belgie, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

NIGERIA LINKS

Advertenties
• Hotels Nigeria
• Vliegennaar.nl | Goedkope vliegtickets naar Nigeria
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over NIGERIA bij Bol.com

Nuttige links

Nigeria Startnederland (N+E)
Reisinformatie Nigeria (N)
Startpagina Nigeria (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems