Landenweb.nl

LITOUWEN
Samenleving

To read about LITHUANIA in English - click here

ANWB vakantie boeken Litouwen

Steden LITOUWEN

Vilnius

Samenleving

Staatsinrichting

Volgens de grondwet van 1992 berust de wetgevende macht bij het parlement van Litouwen, de Seimas. De verkiezingen in Litouwen worden gehouden volgens een complex stelsel. Zeventig parlementszetels worden verdeeld over landelijke partijlijsten, zoals in Nederland. De overige 71 parlementariërs worden gekozen namens evenzoveel kiesdistricten. In districten waar geen kandidaat de absolute meerderheid heeft gehaald wordt over twee weken een tweede ronde gehouden. Voordat een partij zitting mag nemen in de Seimas moet zij minimaal 4% van de stemmen krijgen. Dit geldt niet voor partijen van etnische minderheden. Kamerleden worden gekozen voor vier jaar en moeten minstens 25 jaar oud zijn.

Staatshoofd is de direct, voor vijf jaar door het volk gekozen president. Bij hem en zijn regering, aangevoerd door een minister-president, berust de uitvoerende macht. Het parlement moet de kandidaat wel goedkeuren. De president bepaalt verder de buitenlandse politiek van het land, kan het parlement ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ook benoemt hij de commandant van de gezamenlijke strijdkrachten. Kandidaten voor het presidentschap moeten minsten 40 jaar oud zijn.

Litouwen is verdeeld in 44 landelijke districten (rajones), 92 steden en 22 gemeentes. In 1995 werden 10 grotere bestuurlijke eenheden in het leven geroepen, met aan het hoofd een ambtenaar die de status van minister heeft. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs duren samen twaalf jaar. Er zijn in Litouwen drie typen scholen. Er zijn scholen die alleen aan de groepen 1 tot en met 4 lesgeven; scholen die aan de groepen 1 tot en met 9 lesgeven en scholen die aan de groepen 1 tot en met 12 lesgeven. Kinderen gaan vanaf zes jaar naar school. Sinds 1978 is het verplicht om voortgezet onderwijs te volgen.

In 1993/1994 waren er 2317 scholen voor basis en voortgezet onderwijs, 108 school voor speciaal onderwijs en 15 scholen voor hoger onderwijs. Er bestaan nog steeds scholen waar les wordt gegeven in het Russisch of het Pools.

In totaal zijn er zeven universiteiten in Litouwen. Het vlaggenschip van het Litouwse onderwijs is de Universiteit van Vilnius (sinds 1579). De Vyautas Universiteit van Kaunas wordt gefinancierd door de Litouwse gemeenschap in de Verenigde Staten en is dan ook op het Amerikaanse model gebaseerd. Een betrekkelijk nieuwe universiteit is die van Klaipeda.

De eerste school van Litouwen werd in 1397 geopend in de kathedraal van Vilnius. Ongeveer 40% van de scholieren met een diploma voortgezet onderwijs volgt hoger onderwijs. Onderwijzers aan een staatsschool verdienden in 1997 $191 per maand en dat is 15% minder dan het gemiddelde salaris van alle werkenden!

advertentie

LITOUWEN LINKS

Advertenties
• Litouwen Tui Reizen
• ANWB vakantie boeken Litouwen
• Hotels Trivago
• Djoser fietsreis - Estland, Letland & Litouwen
• Autoverhuur Sunny Cars Litouwen
• Rondreizen Litouwen
• Litouwen Hotels
• Transport Litouwen - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over LITOUWEN bij Bol.com

Nuttige links

Baltic-Info Toeristische informatie Litouwen (N)
Campersite Baltische Staten (N)
Reisinformatie Litouwen (N)
Startpagina Litouwen (N)

Bronnen

Estonia, Latvia, and Lithuania : country studies

Federal Research Division, Library of Congress

McLachlan, G. / Lithuania

Bradt Publications

Williams, N. / Estonia, Latvia & Lithuania

Lonely Planet.

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems