Landenweb.nl

LETLAND
Samenleving

To read about LATVIA in English - click here

ANWB vakantie boeken Letland

Steden LETLAND

Riga

Samenleving

Staatsinrichting

De beslissing van het Letse Sovjetbestuur in december 1989 om een einde te maken aan de monopoliepositie van de communistische partij maakte de weg vrij voor de opkomst van onafhankelijke politieke partijen en voor de eerste vrije verkiezingen sinds 1940. Er volgde een politieke overgangsperiode die duurde tot 21 augustus 1991. In 1993 werd de grondwet van 1922 weer van kracht. In juni 1993 werden de eerste verkiezingen gehouden. Na de verkiezingen koos het parlement (de Saeima) Guntis Ulmanis als president. Ulmanis benoemde Valdis Birkavs als minister-president, die op zijn beurt een ministerraad formeerde. De door het parlement voor een ambtstermijn van drie jaar gekozen president draagt geen politieke verantwoordelijkheid en heeft slechts representatieve functies. De uitvoerende macht berust bij de regering, aangevoerd door een minister-president. De regering is verantwoording verschuldigd aan het wetgevende parlement. De Saeima bestaat uit één Kamer met 100 direct voor drie jaar gekozen afgevaardigden. Stemrecht is er sinds 1994 voor alle in Letland levende personen vanaf 18 jaar die afstammen van Letten die op 1940 in Letland woonden. Letse minderheden die daarna in het land zijn komen wonen, zijn daardoor niet langer stemgerechtigd, tenzij ze over een redelijke kennis van het Lets beschikken en hun oude staatsburgerschap opgeven. Vooral de grote groep Russen is hiermee benadeeld.

Een van de eerste problemen die opgelost moesten worden was het “burgerschap”. Besloten werd dat het burgerschap van Letland te verkrijgen was als men vijf jaar onafgebroken in Letland woont, een redelijke kennis heeft van de Letse taal en een legaal verkregen inkomen heeft. Bovendien moet men een eed afleggen waarin men belooft loyaal te blijven aan Letland en geen ander burgerschap aan te houden.

Letland is verdeeld in 26 landelijke districten, 60 steden en 7 grote gemeenten. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

Alle kinderen van ± 6 jaar en ouder zijn verplicht om minimaal negen jaar basisonderwijs te volgen. Hierna kunnen ze drie jaar voortgezet onderwijs volgen of één tot zes jaar technisch, vak- of kunstonderwijs. In het schooljaar 93/94 gingen 76.000 kinderen naar het basisonderwijs, 242.000 naar het voortgezet onderwijs, 28.000 naar vakonderwijs, 20.000 naar speciale opleidingsinstituten en 7.000 naar scholen voor lichamelijk of geestelijk gehandicapten. Er zijn 18 universiteiten en hogescholen met 37.000 studenten.

Analfabetisme komt bijna niet voor. Na de onafhankelijkheid werd het de etnische groepen weer toegestaan scholen op te richten waar het onderwijs in de eigen taal gegeven wordt. In het schooljaar 93/94 waren er meer dan 200 Russische scholen, vier Poolse, een Estische, een Litouwse, een Oekraïense en een joodse school. Er zijn ook nog ongeveer honderd scholen waar zowel in het Lets als in het Russisch les gegeven wordt. Doordat de etnische groepen veelal in de steden wonen is het percentage studenten uit deze groepen die hoger onderwijs volgen hoger dan bij de autochtone Letten. De meeste onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs zitten namelijk in de hoofdstad Riga.

In 1997 werd de eerste rechtenopleiding geopend met financiële hulp van Zweden en de Europese Unie. Er waren op dat moment ongeveer honderd Letse, Estische en Litouwse studenten die daar een opleiding volgden.

advertentie

LETLAND LINKS

Advertenties
• ANWB vakantie boeken Letland
• Hotels Trivago
• Letland Tui Reizen
• Rondreizen Letland
• Letland Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Letland
• Transport Letland - TTS Quality Logistics B.V
• Djoser fietsreis - Estland, Letland & Litouwen
• Boeken, ook tweedehands, over LETLAND bij Bol.com

Nuttige links

Baltic-Info Toeristische informatie over Letland (N)
Campersite Baltische Staten (N)
Letland Reisverhaal (N)
Reisinformatie Letland (N)
Startpagina Letland (N)

Bronnen

Baister, S. / Latvia

Bradt Publications

Estonia, Latvia and Lithuania : country studies

Federal Research Division, Library of Congress,

Williams, N. / Estonia, Latvia & Lithuania

Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems