Steden FINLAND

FINLAND   

Staatsinrichting

Finland is sinds 1919 een parlementaire democratie. De wetgevende macht berust bij de president samen met het 200 leden tellende parlement (Rijksdag) gekozen voor vier jaar volgens algemeen kiesrecht op basis van evenredige vertegenwoordiging. Alle staatsburgers vanaf 18 jaar hebben actief en passief kiesrecht. Finland was het eerste Europese land dat vrouwen (in 1906) kiesrecht gaf. De zgn. Grote Commissie (een soort Eerste Kamer), bestaande uit 45 leden, heeft een adviserende taak en wordt gekozen door en uit de Rijksdag. De uitvoerende macht ligt in handen van de president en de Raad van State (het kabinet), gevormd door de minister-president en de ministers. De president der republiek wordt sinds 1994 via directe vrije verkiezingen voor zes jaar gekozen. Herverkiezing is slechts één maal mogelijk. De Finse president heeft grote bevoegdheden en veel gezag. De president behartigt buitenlandse zaken, benoemt de regering, hoge ambtenaren en rechters en kan wetten tijdelijk blokkeren met zijn vetorecht. De president is ook opperbevelhebber van het leger. De Ålandeilanden hebben zelfbestuur terwijl een door de president benoemde gouverneur de Finse regering vertegenwoordigt. Voor de actuele politieke situatie zie het hoofdstuk geschiedenis.

Administratieve indeling

Finland is verdeeld in 12 provincies of districten (lääni), 460 gemeenten en 94 steden. Aan het hoofd van elk district staat een door de president benoemde gouverneur of maaherra. De kleinste bestuurlijke eenheden, de gemeenten, hebben een grote mate van zelfbestuur.

Onderwijs

Analfabetisme komt in Finland bijna niet voor. Kinderen zijn verplicht om de negenjarige basisschool te volgen. De onderbouw bestaat uit drie jaren en de bovenbouw uit zes jaren. Vanaf 1991 is er een nieuw nationaal leerplan voor het basisonderwijs. De bedoeling daarvan is dat de scholen zelf richting geven aan de ontwikkelingen op onderwijsgebied. Scholen krijgen de vrijheid om in te spelen op allerlei ontwikkelingen en samen te werken met de lokale overheden en de economische activiteiten in hun gemeenschap. Verder is er een verschuiving van het kennisgericht onderwijs naar het leren van vaardigheden waardoor de leerlingen zelfstandig kennis en inzicht kunnen opdoen. Er zijn Fins- en Zweedstalige scholen. Dit heeft tot gevolg dat naast de moedertaal ook de tweede landstaal onderwezen wordt. Vanaf klas drie begint het onderwijs in een vreemde taal, meestal Engels. Vanaf klas acht is het mogelijk om Russisch te kiezen. Het basisonderwijs is gratis en dat geldt ook voor de boeken, schoolmaaltijden en vervoer. Na het basisonderwijs kunnen de leerlingen kiezen tussen hoger voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs. Het voortgezet onderwijs duurt drie jaar en wordt afgesloten met een examen dat toelating geeft tot universiteiten of hogere beroepsopleidingen.
In Lapland wordt het Samisch op school naast het Fins onderwezen.

FINLAND LINKS

Advertenties
• Finland Vliegtickets.nl
• Finland Tui Reizen
• Autohuur Finland
• Djoser Rondreis Finland
• Finland Kras Reizen
• Finland WTC
• Finland Hotels
• Rondreizen Finland
• D-Reizen Finland
• Autoverhuur Sunny Cars Finland
• Ferry overtochten van en naar Finland
• Helsinki Vliegtickets Tix.nl
• Finland Campings

Nuttige links

Dieren in Finland (N)
Fietsen langs Uimarantas (N)
Finland Kanovaren (N)
Finland Reisstart (N)
Finland Startbelgië (N)
Finland Verzamelgids (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Finland (N)
Reizendoejezo – Finland (N)
Vakantiebestemmings.info Finland (N)
Artikelen en Reisverhalen over FINLAND
  Fins Lapland

Bronnen

Encarta Encyclopedie

Europese Unie: Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

Schaap, D. / Finland
ANWB

Tuovinen, E. / Finland
Gottmer

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems