Landenweb.nl

DUITSLAND
De Duitse Taal

Duits is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein. Ook wordt er Duits gesproken in Zwitsterland, Luxembourg, Denemarken en een deel van Italië. Buiten Europa wordt er ook in het Aziatische deel van de voormalige Sovjet-Unie door meer dan 2 miljoen mensen Duits gesproken. Duits is met 105 miljoen moedertaalsprekers de grootste taal in de EU. Ook in Nederland wordt er veel Duits gesproken. Op middelbare scholen is het voor veel scholieren een tweede of derde taal.
Nederlands-Duits
De woordenschat van de Duitse taal komt voor een groot deel overeen met het Nederlands. Ze kennen veel cognaten. Veel Nederlandse woorden lijken dus erg sterk op Duitse woorden en vaak hebben ze ook dezelfde betekenis. Maar er zijn ook zogenaamde etymologisch verwante woorden. Deze lijken erg veel op de Nederlandse woorden maar hebben toch net een andere betekenis. Zoals het Duitse woord ‘See’ want in het Nederlandse geen zee maar ‘meer’ betekent. De vertalingen van het Duits zijn dus niet altijd wat het lijkt.
Naamvallen
Iedereen die ooit Duitse les heeft gehad ken het, naamvallen. Vaak was de Duitse taal vergeleken met Engels en Frans redelijk goed te volgen. Tot dat je bij de naamvallen aan kwam. Het Duits bestaat uit 4 naamvallen namelijk:
• Nominativ, de eerste naamval; deze gaat over het onderwerp
• Genetis, de tweede naamval; de bijvoeglijke bepaling
• Dativ, de derde naamval; meewerkend voorwerp
• Akkusativ, de vierde naamval ; lijdend voorwerp
Hoe je een zin dus moet formuleren kan iedere keer anders zijn. Dit maakt Duits een lastige taal om te spreken/schrijven.
Dialecten
Net zoals het Nederlands kent Duits ook verschillende dialecten. Het taalgebied kan in 2 hoofd dialectgroepen onderscheiden worden. Namelijk het Nederduits en het Hoogduits. Het grootse verschil tussen deze twee dialecten is de klankverschuiving.
Duitse woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal
Als laatste is het altijd nog leuk om te weten welke woorden in de Nederlandse taal afkomstig zijn uit het Duits. Hieronder een aantal voorbeelden:
Duits Nederlands
Schmink Make-up voor het hele gezicht
Ach so Op die manier, vandaar
An sich Op zich
Sowieso Hoe dan ook
Zeppelin Luchtschip
Eins, zwei, saufen Één, twee, zuipen ;)