Landenweb.nl

COMOREN
Samenleving

To read about COMOROS in English - click here

Hotels Comoren

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Wapen van Comoren Foto: Publiek domein

In de Grondwet van 1992 is een meerpartijenstelsel geïntroduceerd. Tijdens de grondwetsherziening van 1996, die grotendeels door de toenmalige President Taki werd ingevuld, kreeg de president meer macht en werden de mogelijkheden ingeperkt voor nieuwe partijen of nieuwe politieke stromingen op een van de eilanden binnen de federatie, hetgeen leidde tot vele protesten en interne spanningen. De Antananarivo overeenkomst tussen de verschillende eilanden die samen de Comoren vormen, voorziet in gedeeltelijke autonomie voor Grande Comore, Anjouan en Mohéli, waarbij ieder eiland zijn eigen parlement en lokale regering zou hebben. Elke vier jaar neemt een van de eilanden het presidentschap op zich van de Comoriaanse Federatie. Deze regeling is ingegaan na de verkiezingen van mei 2006.

Politiek

advertentie

Strijdkracht Comoren Foto: Kenneth Fidler, U.S. Africa Command in het publieke domein

President Taki stierf aan een hartaanval in november 1998. Na de dood van President Taki in november, namen de onrusten toe. Interim-President Tadjidine Ben Said Massounde en premier Djoussouf probeerden de crisis op te lossen, waarbij de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (de huidige AU) heeft bemiddeld. Tijdens een bijeenkomst tussen de verschillende partijen in Antananarivo (Mada gaskar), wordt een principeovereenkomst gesloten over gedeeltelijke autonomie voor de verschillende eilanden, die uiteindelijk wordt bekrachtigd in een nieuwe grondwet in 2004. Het eiland Anjouan weigerde aanvankelijk meteen te tekenen, hetgeen leidde tot grote onlusten op Grande Comore. Het leger greep in op 30 april 1999 en na een geweldsloze coup wordt Kolonel Azali Assoumane President, Premier en Minister van Defensie. Hij wordt in 2002 na verkiezingen gekozen tot president van de Unie.
In 2004 vonden verkiezingen plaats voor de eilanden- en Unie parlementen. Tot veler verbazing vonden de verkiezingen tijdig plaats zonder al te veel onregelmatigheden. De partij van Assoume (Convention pour la renaissance des Comores – CRC) was de grote verliezer en won slechts 11 zetels van de 55 in de eilandparlementen en 15 van de 33 Unie zetels. Bij de eerste ronde van de nieuwe presidentsverkiezingen in 2006 waren drie kandidaten geselecteerd. De tweede ronde van de verkiezingen hebben 14 mei j.l. plaatsgevonden. Ze zijn gewonnen door de onafhankelijke kandidaat Ahmed Abdallah Mohammed Sambi, een islamitische leider en zakenman. De verkiezingen zijn door de internationale waarnemers betiteld als vrij, transparant en geloofwaardig. Tijdens de verkiezingen was een AU vredesmacht van 1200 troepen aanwezig. De verkiezingen markeren het einde van een lange transitieperiode die voornamelijk tot doel had het in 1997 afgesplitste eiland Anjouan in de republiek te re-integreren. Het land heeft met zijn drie eilanden nu dus vier presidenten en 4 parlementen. Het eiland Anjouan heeft na de verkiezingen het voorzitterschap op zich genomen. Voor de actuele politieke situatie zie het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De Comoren hebben verwaarloosbare natuurlijke hulpbronnen en een zeer hoge schuldenlast. Er is een zeer lage economische groei, terwijl de eilandengroep zeer dichtbevolkt is. De druk op het schaars beschikbare land is dan ook zeer hoog. Landbouw en handel zijn de voornaamste bronnen van inkomsten. Vanille is het belangrijkste export product, maar in de loop van de jaren zijn de inkomsten hierop teruggelopen. De visserij is onderontwikkeld. Frankrijk is de belangrijkste handelspartner van de Comoren. Toerisme is een potentiële groeisector, maar vereist politieke stabiliteit. De schattingen zijn dat deze sector in de komende tien jaar, een jaarlijkse groei van 5% zal kennen.

Comoren Export Photo: R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 Unported no changes made

Gedurende de periode van onrust hebben de Wereldbank en het IMF geweigerd economische ondersteuning te bieden. In 2004 heeft er overleg plaatsgevonden over mogelijkheden voor hervatting van de hulp, nadat de Comoren een aanvang hebben gemaakt met enige rationalisatie van begrotingsuitvoering. De Wereldbank heeft sinds maart 2004 19 leningen versterkt voor een bedrag van 132,50 miljoen US$. De Comoren kunnen echter nog niet toetreden tot het HIPC initiatief, omdat zij nog niet aan alle voorwaarden voldoen. De regering van de Comoren heeft een eerste stap in de goede richting gezet door het ontwerpen van een interim PRSP in oktober 2005. In december 2012 hebben de Comoren een grote schuldenreductie gekregen, grotendeels gefinancierd door Het IMF.

Het gemiddelde BBP per hoofd van de bevolking is slechts 1.600 $ per jaar. ( 2017)

COMOREN LINKS

Advertenties
• Hotels Comoren
• Vliegen naar Comoren eilanden| VliegenNaar
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over COMOREN bij Bol.com

Nuttige links

Comoren Startnederland (N+E)
Dieren bij de Comoren eilanden (N)
Reisinformatie Comoren (N)
Reizendoejezo - Comoren (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt augustus 2023
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems