Landenweb.nl

COMOREN
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Comorees, Arabisch, Frans
  Hoofdstad  Moroni
  Oppervlakte  2.235 km²
  Inwoners  848.360
  (mei 2019)
  Munteenheid  Comorese frank
  (KMF)
  Tijdsverschil  +2
  Web  .km
  Code.  COM
  Tel.  +269

Geografie en Landschap

Geografie

De Comoren is een eilandengroep in de Indische Oceaan, tussen de Afrikaanse oostkust en het noorden van Madagaskar. De Comoren grenzen dus niet aan andere landen. De oppervlakte van de Comoren is 2.170 vierkante kilometer. De Comoren hebben een totaal grondgebied dat 20 keer zo klein is als dat van Nederland.

advertentie

Comoren KaartPhoto: Publiek domein

Er zijn drie eilanden: Ngazidja (ook Grande Comore genoemd), Nzwani (Anjouan) en Mwali (Mohéli). De hoofdstad Moroni ligt op Ngazidja. Een vierde eiland, Mayotte (Mahore), koos er in 1975 voor Frans te blijven toen de andere eilanden onafhankelijk werden.

Landschap

advertentie

Comoren LandschapPhoto: Ulanga Ngazidja CC 4.0 International no changes made

Alle eilanden zijn dankzij hun vulkanische oorsprong bergachtig. Ngazidja is met 1147 km2 het grootste van de drie. De vulkaan de Karthala (2361 m) op het zuiden van Ngazidja, vormt de hoogste piek van de Comoren. Met zijn enorme krater, ruim een kilometer in doorsnee, is dit de grootste actieve vulkaan in de wereld. Rond Mohéli en Mayotte bevinden zich koraalriffen, rond Mayotte zelfs een uniek dubbel rif. Anjouan kent verspreide riffen, Grande Comore geen enkele; de zeebodem rond Grande Comore loopt steil af. Rond de eilanden ligt een zee van 3000 meter diep.

Klimaat en Weer

advertentie

Vulkanische As Comoren Foto: Publiek domein

De Comoren hebben een tropisch maritiem klimaat. Het regenseizoen loopt van november tot maart. Het is dan zeer vochtig en warm. Zware tropische buien gaan dan soms gepaard met cyclonen. Januari is de natste maand, maart de heetste. In de periode april tot oktober valt er weinig regen. Het meest aangename klimaat is van juni tot oktober. Het wordt dan meestal niet warmer dan 30 graden Celsius.

Planten en Dieren

Planten

Jasmijn ComorenFoto: Publiek domein

De bodem op de vulkanische rotsen van Ngazidja is dun maar er is toch een dicht regenwoud, vooral op de hellingen van de Karthala. En Mwali liggen op vruchtbare bodems waar suikerriet, jasmijn, ylang-ylang, vanille, kruidnagels en een grote variëteit aan bloemen en vruchten groeien. De bloemen van de ylang-ylang vormen de basis van parfum. De meest voorkomende boom is de palmboom.

Dieren

Coelacanth ComorenFoto: Publiek domein

Het leven onder water is zeer gevarieerd en de koraalriffen behoren tot de mooiste in de wereld. Voor de kust van de Comoren werd in 1952 de beroemde coelacanth aangetroffen, een prehistorische vis waarvan men niet beter wist dan dat hij miljoenen jaren geleden was uitgestorven. Ook de zeldzame doejong, een soort zeekoe is te vinden in de wateren rond de Comoren. Behalve vele soorten tropische vissen leven er roggen, schildpadden, haaien en dolfijnen.

Op het land zijn onder meer civetkatten, maki's, hagedissen, kameleons, landkrabben, vleermuizen en spinnen te vinden. De Livingstone vliegende hond komt alleen hier voor. Ook enkele vogelsoorten zijn uniek voor de Comoren.

Geschiedenis

Jumbe-Souli, koningin van het Comorese eiland, ontvangt een Franse delegatie in 1863Foto: Publiek domein

Inwoners van de Comoren zijn voornamelijk van gemengde Bantu-Arabische afkomst, net als bijvoorbeeld de inwoners van Zanzibar. De eerste inwoners waren waarschijnlijk Melano-Polynesiërs, die rond 550-600 voor Christus arriveerden. In de loop der eeuwen bezochten Afrikaanse, Indonesische, Arabische, Perzische, Portugese en Nederlandse handelsdelegaties de Comoren. In 1843 koloniseerden Frankrijk de eilandengroep, te beginnen bij Mayotte. In 1961 staat Frankrijk interne autonomie toe. Tijdens een referendum over onafhankelijkheid in 1974, stemt 96% van de bevolking van Grande Comore, Anjouan en Mohéli voor onafhankelijkheid, maar 64% van de bevolking van Mayotte stemt tegen. Op 6 juli 1975 verklaart de Comoriaanse volksvertegenwoordiging de Comoren unilateraal onafhankelijk en op 8 juli wordt de leider van de onafhankelijkheidsbeweging, Ahmed Abdallah Abdérémane, president. Frankrijk staat dit toe, maar respecteert de wens van de bevolking van Mayotte om bij Frankrijk te blijven horen, waardoor dit nog steeds een Frans gebiedsdeel overzee is. Opeenvolgende Comoriaanse regeringen hebben hier met regelmaat tegen geprotesteerd.

De regering van President Abdallah wordt op 3 augustus 1975 door middel van een coup omvergeworpen; zijn opvolger Ali Soilihi valt hetzelfde lot ten deel op 12 mei 1978, als hij door een groep Franse en Belgische huursoldaten, onder leiding van"kolonel" Bob Denard wordt verstoten. Abdallah keert terug uit ballingschap in Frankrijk om op 22 oktober 1978 tot president verkozen te worden. Hij voert de Islam in als staatsreligie. Het bewind wordt steeds autoritairder, waarbij genoemde Bob Denard een belangrijke rol speelt. In 1989 wordt Abdallah vermoord, waarbij Denard zowel nationaal als internationaal als de schuldige wordt gezien. Frankrijk intervenieert en arresteert Denard. De daaropvolgende periode kenmerkt zich door chaos, zwak leiderschap, opnieuw een coup door Denard in 1994 en een daaropvolgende interventie door Frankrijk. In 1996 wint Mohamed Taki de presidentsverkiezingen, maar zijn regime wordt geplaagd door de wens van de eilanden Anjouan en Mohéli om zich af te scheiden van Grande Comore. In 1999 pleegt kolonel Azali Assoumane een coupe en wordt president tot januari 2002. Vervolgens stelde hij zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen, die hij ook wint met 75% van de stemmen. Zijn termijn geldt voor 4 jaar. Er ontstaat veel onenigheid tussen de verschillende eilanden. In december 2003 wordt een akkoord over de verdeling van de macht tussen de federale en de eilandregeringen getekend. Dit zorgde ervoor dat de weg werd vrijgemaakt voor de verkiezingen van de wetgevende macht.

Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Comoren Foto: Publiek domein

In mei 2006 wint de moslim geestelijke Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de federale verkiezingen van Anjouan. In mei 2007 weigert president Mohamed Bacar af te treden. In maart 2008 landen troepen uit de Comoren en van de Afrikaanse Unie in Anjouan en heroveren Anjouan. In maart 2009 stemmen de inwoners van het eiland Mayotte om volledig met Frankrijk te integreren. De Comoren, die aanspraak maken op dit eiland, noemen het referendum van nul en generlei waarde.

Comoren Ikililou DhoinineFoto: International Telecommunication Union CC 3.0no changes made

President Sambi's partij wint in december 2009 de verkiezingen met een grote meerderheid. Ikililou Dhoinine wint In december 2010 de presidentsverkiezingen. In april 2014 worden er verschillende arrestaties verricht vanwege samenzweren tegen de regering. In mei 2016 wint Azail Asoumani de presidentsverkiezingen nipt. In de nieuwe grondwet van juli 2018 is de limiet voor de presidentiële ambtstermijn geschrapt, evenals de eis dat het presidentschap tussen de drie hoofdeilanden moet rouleren. In augustus 2018 vormde president Azali Asoumani een nieuwe regering en stelde zich vervolgens kandidaat. Hij werd in maart 2019 tot president gekozen.

Bevolking

Comoren Bevolking Foto: Woodlouse CC BY-SA 2.0 no changes made

Op de Comoren wonen 808.090 mensen (2017).De bevolkingsdichtheid is 361 inwoners per vierkante kilometer.

De bevolking stamt af van immigranten die zich de afgelopen 1000 jaar succesvol vestigden op de Comoren vanuit Azië, Madagaskar, Oost-Afrika en de Perzische Golf. Er zijn verschillende etnische groepen ondermeer: Antalote, Cafre, Makoa, Oimatsaha en Sakalava. In het algemeen leven de verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar.

Taal

Frans TaalkaartPhoto: Publiek domein

Frans en Arabisch zijn de twee officiële talen van de Comoren. Verder wordt er Shikomoro ( Comoriaans) gesproken.

Godsdienst

Comoren, Badjanani Moskee in Moroni Foto: Sascha Grabow CC 3.0 Unported no changes made

Islam is de staatsgodsdienst en de meeste Comorezen zijn Soennitisch moslim. Er is een ook Rooms Katholieke minderheid (2%).

Samenleving

Staatsinrichting

Wapen van Comoren Foto: Publiek domein

In de Grondwet van 1992 is een meerpartijenstelsel geïntroduceerd. Tijdens de grondwetsherziening van 1996, die grotendeels door de toenmalige President Taki werd ingevuld, kreeg de president meer macht en werden de mogelijkheden ingeperkt voor nieuwe partijen of nieuwe politieke stromingen op een van de eilanden binnen de federatie, hetgeen leidde tot vele protesten en interne spanningen. De Antananarivo overeenkomst tussen de verschillende eilanden die samen de Comoren vormen, voorziet in gedeeltelijke autonomie voor Grande Comore, Anjouan en Mohéli, waarbij ieder eiland zijn eigen parlement en lokale regering zou hebben. Elke vier jaar neemt een van de eilanden het presidentschap op zich van de Comoriaanse Federatie. Deze regeling is ingegaan na de verkiezingen van mei 2006.

Politiek

Strijdkracht Comoren Foto: Kenneth Fidler, U.S. Africa Command in het publieke domein

President Taki stierf aan een hartaanval in november 1998. Na de dood van President Taki in november, namen de onrusten toe. Interim-President Tadjidine Ben Said Massounde en premier Djoussouf probeerden de crisis op te lossen, waarbij de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (de huidige AU) heeft bemiddeld. Tijdens een bijeenkomst tussen de verschillende partijen in Antananarivo (Mada gaskar), wordt een principeovereenkomst gesloten over gedeeltelijke autonomie voor de verschillende eilanden, die uiteindelijk wordt bekrachtigd in een nieuwe grondwet in 2004. Het eiland Anjouan weigerde aanvankelijk meteen te tekenen, hetgeen leidde tot grote onlusten op Grande Comore. Het leger greep in op 30 april 1999 en na een geweldsloze coup wordt Kolonel Azali Assoumane President, Premier en Minister van Defensie. Hij wordt in 2002 na verkiezingen gekozen tot president van de Unie.
In 2004 vonden verkiezingen plaats voor de eilanden- en Unie parlementen. Tot veler verbazing vonden de verkiezingen tijdig plaats zonder al te veel onregelmatigheden. De partij van Assoume (Convention pour la renaissance des Comores – CRC) was de grote verliezer en won slechts 11 zetels van de 55 in de eilandparlementen en 15 van de 33 Unie zetels. Bij de eerste ronde van de nieuwe presidentsverkiezingen in 2006 waren drie kandidaten geselecteerd. De tweede ronde van de verkiezingen hebben 14 mei j.l. plaatsgevonden. Ze zijn gewonnen door de onafhankelijke kandidaat Ahmed Abdallah Mohammed Sambi, een islamitische leider en zakenman. De verkiezingen zijn door de internationale waarnemers betiteld als vrij, transparant en geloofwaardig. Tijdens de verkiezingen was een AU vredesmacht van 1200 troepen aanwezig. De verkiezingen markeren het einde van een lange transitieperiode die voornamelijk tot doel had het in 1997 afgesplitste eiland Anjouan in de republiek te re-integreren. Het land heeft met zijn drie eilanden nu dus vier presidenten en 4 parlementen. Het eiland Anjouan heeft na de verkiezingen het voorzitterschap op zich genomen. Voor de actuele politieke situatie zie het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De Comoren hebben verwaarloosbare natuurlijke hulpbronnen en een zeer hoge schuldenlast. Er is een zeer lage economische groei, terwijl de eilandengroep zeer dichtbevolkt is. De druk op het schaars beschikbare land is dan ook zeer hoog. Landbouw en handel zijn de voornaamste bronnen van inkomsten. Vanille is het belangrijkste export product, maar in de loop van de jaren zijn de inkomsten hierop teruggelopen. De visserij is onderontwikkeld. Frankrijk is de belangrijkste handelspartner van de Comoren. Toerisme is een potentiële groeisector, maar vereist politieke stabiliteit. De schattingen zijn dat deze sector in de komende tien jaar, een jaarlijkse groei van 5% zal kennen.

Comoren Export Photo: R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 Unported no changes made

Gedurende de periode van onrust hebben de Wereldbank en het IMF geweigerd economische ondersteuning te bieden. In 2004 heeft er overleg plaatsgevonden over mogelijkheden voor hervatting van de hulp, nadat de Comoren een aanvang hebben gemaakt met enige rationalisatie van begrotingsuitvoering. De Wereldbank heeft sinds maart 2004 19 leningen versterkt voor een bedrag van 132,50 miljoen US$. De Comoren kunnen echter nog niet toetreden tot het HIPC initiatief, omdat zij nog niet aan alle voorwaarden voldoen. De regering van de Comoren heeft een eerste stap in de goede richting gezet door het ontwerpen van een interim PRSP in oktober 2005. In december 2012 hebben de Comoren een grote schuldenreductie gekregen, grotendeels gefinancierd door Het IMF.

Het gemiddelde BBP per hoofd van de bevolking is slechts 1.600 $ per jaar. ( 2017)

Vakantie en Bezienswaardigheden

Comoren strandvakantie Foto: Jonathan Gill CC 2.0 Generic no changes made

De Comoren zijn een groep tropische eilanden en in essentie een "buiten de gebaande paden" bestemming met zeer weinig andere toeristen. Er zijn vliegverbindingen tussen de drie eilanden Grande Comore, Anjouan en Moheli. Je kunt lokale dorpjes bezoeken of dwalen door de oude wijk van de hoofdstad Moroni, met zijn smalle straatjes en ragfijn bewerkte houten deuren. Je ontmoet een volk dat zelden in contact komt met toeristen. Je kunt ontspannen op prachtige stranden of zwemmen tussen schildpadden, walvissen en dolfijnen. Wanneer je iets meer energiek bent, beklim dan de imposante vulkaan van Mt Karthala voor een spectaculaire zonsopgang over het paradijselijke eiland. En het beste van alles, je hebt het waarschijnlijk allemaal voor jezelf.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

COMOREN LINKS

Advertenties
• Comoren Vliegtickets.nl
• Hotels Comoren
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over COMOREN bij Bol.com

Nuttige links

Comoren Startnederland (N+E)
Dieren bij de Comoren eilanden (N)
Reisinformatie Comoren (N)
Reizendoejezo - Comoren (N)