Landenweb.nl

BURUNDI
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Kirundi, Frans
  Hoofdstad  Bujumbura
  Oppervlakte  27.830 km²
  Inwoners  11.527.614
  (mei 2019)
  Munteenheid  Burundese frank
  (BIF)
  Tijdsverschil  +1
  Web  .bi
  Code.  BDI
  Tel.  +257

To read about BURUNDI in English - click here

Geografie en Landschap

Geografie

Burundi ligt in centraal Afrika ten oosten de Democratische Republiek Congo. Burundi grenst verder aan Rwanda en Tanzania. De oppervlakte van Burundi is bijna 28.000 vierkante kilometer. Burundi is daarmee ongeveer 0,8 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Burundi SatellietfotoPhoto: Publiek domein

Landschap

advertentie

Burundi LandschapPhoto: Dave Proffer CC 2.0 Generic no changes made

Het landschap is heuvel- en bergachtig. De Kongo-Nijl-kam (een randgebergte) loopt door in Burundi, langs de Rusizivallei en het Tanganyikameer. Alleen de hoogste delen zijn met bos bedekt (het Kibira Nationaal Park). Ten oosten van het randgebergte is een plateau met een gemiddelde hoogte van 1700 meter. Langs de noordoost grens met Tanzania stroomt de Ruvubu, de bronrivier van de Nijl. Noordoost-Burundi is relatief vlak en omvat meren, moerassen en parksavannes. Het zuidoosten bestaat uit de relatief droge Kumosolaagte. Mount Heha is met 2670 m het hoogste punt van Burundi, Lake Tanganyika met 772 meter het laagste.

Klimaat en Weer

advertentie

Burundi StrandPhoto: Publiek domein

Burundi heeft een tropisch klimaat, de temperaturen verschillen wel per gebied. Het droge seizoen duurt van juni tot augustus en nog een kort droog seizoen van december tot januari. Het lange natte seizoen van februari tot mei en ook in september en november. Omdat de gemiddelde hoogte 1700 meter is, wordt het niet heet in Burundi met gemiddeld begin 20 graden Celsius.

Planten en dieren

Planten

Eucalyptus BurundiPhoto: John Moss in het publieke domein

Burundi heeft een weelderige vegetatie met ondermeer: banaan, bamboe, eucalyptus, katoen, koffie, maniok, palm en theeplantages.

Dieren

Antilope BurundiPhoto: ETF89 CC 4.0 International no changes made

In Burundi komen veel wilde dieren voor: aap, antilope, buffel, krokodil, leeuw, luipaard, nijlpaard en olifant.

Geschiedenis

Wapenschild Koninkrijk BurundiPhoto: Publiek domein

Anders dan de meeste andere Afrikaanse landen was Burundi, ten tijde van kolonisatie, al een staatkundige eenheid. Het koninkrijk Burundi werd in 1899 toegevoegd aan Duits Oost-Afrika en kwam in 1916 onder Belgisch bestuur. In januari 1962 werd Burundi onafhankelijk. De geschiedenis van Burundi wordt gekenmerkt door veelvuldige wisselingen van politieke elite, waarbij dikwijls sprake was van gewelddadige opstanden (in het bijzonder in 1965, 1969, 1972, 1988 en 1993). Vooral in 1972 is veel bloed vergoten: er kwamen circa 250.000 mensen om. Ongeveer 150.000 mensen ontvluchtten het land, onder meer naar het toenmalige Zaïre en naar Tanzania, waar een grote groep vandaag de dag nog steeds verblijft.

Vanaf de onafhankelijkheid tot aan 1993 kende Burundi drie republieken, die elk op onconstitutionele wijze beëindigd werden. Na de onafhankelijkheid in 1962 won de ’Union pour le progrès national’ (Uprona) de verkiezingen. In 1976 greep Jean-Baptiste Bagaza de macht (ten koste van Michel Micombero, President van de Eerste republiek), om zelf in 1987 afgezet te worden door Majoor Pierre Buyoya. Deze begon een proces van politieke hervormingen die in 1992 leidden tot een nieuwe grondwet, de introductie van een meerpartijen democratie en algemene verkiezingen. In de verkiezingen van juni 1993 werd de Hutu Melchior Ndadaye (Frodebu) tot president verkozen, een mijlpaal in de Burundese geschiedenis, aangezien voor het eerst een Hutu tot president werd verkozen. Buyoya stapte vreedzaam terug en internationaal bestond hoop dat Burundi het symbool kon worden voor vreedzame democratische transitie in Afrika.

Pierre Buyoya BurundiPhoto: Chatham House CC 2.0 Generic no changes made

Deze hoop vervloog abrupt toen Ndadaye in oktober 1993 werd vermoord, wat leidde tot grootschalige gewelddadigheden en wraakacties tussen de Hutu en Tutsi bevolkingsgroepen. Tienduizenden vonden de dood en honderdduizenden vluchtten naar Tanzania en Zaïre. Na de moord werd Burundi bestuurd door een reeks van zwakke en intern verdeelde regeringen en de onrust hield aan. In maart 1996 karakteriseerde de VN Speciale rapporteur voor de mensenrechten het conflict als ‘genocide by attrition’. Enkele maanden later greep Majoor Buyoya wederom de macht, waarop de buurlanden sancties afkondigden tegen Burundi. Deze bleven tot januari 1999 van kracht.

Nadat tweeënhalf jaar was onderhandeld onder leiding van de voormalige Tanzaniaanse president Nyerere, en na diens overlijden door oud-president van Zuid-Afrika Mandela, werd in augustus 2000 het Arusha vredesakkoord getekend door de Burundese regering en de 17 gewapende groeperingen. Het gewapend verzet van de ‘Forces pour la Défense de la Démocratie’ (FDD) en de’ Palipehutu-Forces Nationales pour la Libération’ (Palipehutu-FNL) namen niet deel aan de onderhandelingen. Op 1 november 2001 trad onder president Buyoya een overgangsregering aan, samengesteld uit bijna alle politieke partijen. Op 1 april 2003 werd hij opgevolgd door de Hutu Domitien Ndayizeye (Frodebu). Op 16 november 2003 sloot ook de CNDD-FDD zich bij de overgangsregering aan. Alleen de FNL weigert nog altijd de wapens neer te leggen (hoewel er momenteel wel weer onderhandelingen plaatsvinden tussen regering en rebellen). Op 3 juni 2005 heeft het Burundese volk de gemeenteraden gekozen en op 4 juli het Parlement. Op 29 juli hebben de lokale en provinciale raadsleden de leden van de Senaat gekozen.

Pierre Nkurunziza BurundiPhoto: Forska CC 3.0 Unported no changes made

Het parlement heeft vervolgens op 19 augustus Pierre Nkurunziza verkozen tot President van Burundi. De transitiefase is ten einde gekomen met de inauguratie van President Nkurunziza (CNDD-FDD) in augustus 2005. In september 2006 komt er in Tanzania een staakt het vuren tot stand tussen de regering en de FLN. In april 2008 is het weer onrustig, de FLN wordt beschuldigd van een mortieraanval op Bujumbura. Een VN missie om toe te zien op het vredesproces wordt uitgesteld. In april 2009 wordt Godefroid Niyombare benoemd als legerleider, de eerste Hutu die deze functie uitoefent. President Nkurunziza wint in juni 2010 de presidentsverkiezingen, die door de oppositie werden geboycot. In augustus 2013 verklaart Agathon Rwasa de leider van het FLN dat hij in 2015 mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. In januari 2014 stuurt Burkina Faso een bataljon naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om daar mee te doen met de internationale interventiemacht. In maart 2014 blokkeert het parlement een poging de grondwet te wijzigen omdat men bang is dat dit de balans tussen de verschillende etnische groepen zal verstoren. In juli 2015 wint president Nkurunziza een derde termijn, dit is hem toegestaan door het constitutionele hof. In 2016 is er veel onrust, de EU schort de financiële hulp op. In oktober 2017 is Burundi het eerste land ooit dat het Internationaal Gerechtshof verlaat, dat laat overlet dat het hof in november een onderzoek gelast naar misdaden tegen de menselijkheid in Burundi. In april 2019 wordt Gitega de nieuwe hoofdstad van Burundi. Na het overlijden van Nkurunziza wordt voormalig Hutu rebellen leider Evariste Ndayishimiye in juni 2020 de nieuwe president.

Bevolking

Burundi BevolkingPhoto: J. Bariyanga in het publieke domein

In Burundi wonen 11,5 miljoen mensen (2017).De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 470 inwoners per vierkante kilometer.

Bevolkingssamenstelling:

Taal

Frans TaalkaartPhoto: Publiek domein

Kirundi en Frans zijn de officiële talen van Burundi. Sinds 2014 is Engels toegevoegd als officiële taal. Kirundi is de spreektaal van de overgrote meerderheid van de bevolking. Verder worden lokale talen gesproken en hier en daar wat Swahili.

Godsdienst

Kathedraal Bujumbura BurundiPhoto: Publiek domein

Het christendom is het dominante geloof in Burundi. Meer dan 80% van de bevolking is christen. Hiervan is ongeveer 2/3 rooms-katholiek, de rest is protstant. Verder zijn er aanhangers van de islam en inheemse godsdiensten. Vrijheid van godsdienst is wettelijk geregeld.

Samenleving

Staatsinrichting

Burundi ParlementPhoto: Viveks 369 CC 4.0 International no changes made

De staatsinrichting van Burundi is gebaseerd op het Arusha Vredesakkoord van 28 augustus 2000, en de afspraken die op basis daarvan zijn gemaakt. In oktober 2001 werd de overgangsconstitutie aangenomen. In een referendum op 28 februari 2005 is de constitutie formeel aangenomen. Een overgangsregering is gei nstalleerd in januari 2002. De officiële President- en Parlementaire verkiezingen hebben plaatsgevonden in juli en augustus 2005. De verkiezingen zijn gewonnen door de voormalige rebellenbeweging CNDD-FDD, ten koste van regeringspartij Frodebu van president Ndayizeye. De nieuwe regering, onder leiding van CNDD-FDD president Pierre Nkurunziza, bestaat uit 20 leden. Met de inauguratie van Pierre Nkurunziza is de transitiefase ten einde gekomen. De huidige wetgevende macht bestaat uit 100 leden van een direct gekozen parlement. Daarnaast zijn er 18 aangewezen om etnische en gendercompositie te waarborgen. Ook is er de Senaat, die bestaat uit 54 senaatsleden.

Bestuursmatig is Burundi verdeeld in 17 provincies, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in districten en vervolgens in communes. De Burundese wetgeving is gebaseerd op de Belgische.

Politiek

Administratieve Indeling BurundiPhoto: Syanarion62 in het publieke domein

De Burundese politiek kent 21 geregistreerde partijen. De belangrijkste nationale partijen zijn de CNDD (Conseil National pour la défense de la dé mocratie), deze is Hutu gedomineerd, met zijn gewapende vleugel FDD (Forces pour la défense de la démocratie), FRODEBU (Front pour la démocratie au Burundi), van Hutu origine en UPRONA (Union pour le Progrès National), van Tutsi origine. Het leger wordt gedomineerd door Tutsi's.

Op 1 mei 2003 droeg Tutsi-President Buyoya conform de afspraak de macht over aan zijn Hutu Vice President Ndayizeye. Dit versterkte het vertrouwen in het vredesproces. President Ndayizeye heeft tijdens zijn regeerperiode gezorgd voor een verdere consolidatie en uitbreiding van het vredesproces. Een van de belangrijkste verworvenheden onder de regeerperiode van Ndayizeye is de overeenstemming die tussen alle partijen is bereikt over een nieuwe grondwet, overigens na een langdurig onderhandelingsproces o.l.v. Zuid-Afrikaanse vice-president Zuma.

Ook de veiligheidssituatie in Burundi is verbeterd. In december 2002 hebben drie van de vier grootste rebellengroeperingen overeenkomsten tot s taakt-het-vuren getekend met de overgangsregering. Eind 2003 werd een additioneel akkoord gesloten tussen de transitieregering en de CNDD-FDD. Hierdoor kwam aan de grootschalige burgeroorlog een einde. Door alle positieve veranderingen inzake veiligheid, is de weg vrijgekomen voor alle verkiezingen die plaats hebben gevonden. De transitiefase is ten einde gekomen met de inauguratie van President Nkurunziza (CNDD-FDD) in augustus 2005.

De Palipehutu-FNL van Agathon Rwasa is de enige die buiten alle akkoorden is gebleven. Gevechten tussen het Burundese regeringsleger tegen de FNL gaan onverwijld door, maar beperken zich grotendeels tot een drietal provincies (Bubanza, Bujumbura Rural en Cibitoke). De FNL is een zeer belangrijke partij in het vredesproces. In december heeft de FNL woordvoerder aangegeven dat ze bereid waren onderhandelingen aan te gaan met de Burundese regering. Echter, aanvallen en andere geweldadigheden bleven aan de orde van de dag. De regering intensifeerde zijn militaire campagne tegen de FNL, wat ook leidde tot veel arrestaties van individuen die er van verdacht waren bij de FNL te horen. In maart 2006 zijn de kopstukken van de FNL voor vredesbesprekingen in Dar es Salaam aangekomen en vinden momenteel (juni 2006) onderhandelingen plaats begeleid door het Regionaal Initiatief waarbij Zuid-Afrika een bemiddelende rol speelt.

De actuele politieke situatie van Burundi staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Export BurundiPhoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CC 3.0 Unported no changes made

De economische situatie van Burundi is deplorabel. Ook nu het geweld verminderd is, verkeert de economie in een voortdurende crisis. Er is een chronisch gebrek aan buitenlandse valuta. Er heerst grote werkeloosheid. 64% van de bevolking, met name op het platteland, leeft onder de armoedegrens. De landbouw heeft achtereenvolgende jaren geleden onder gebrek aan regen. Ook de voortdurende rebellenaanslagen in sommige gebieden doen de landbouw geen goed.

Naast de opeenvolgende slechte oogsten door droogte, tastten de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen het levenspeil verder aan. Op het moment zijn bijna een miljoen mensen, afhankelijk van voedselhulp.

Om financieel te overleven en relaties met de ‘Bretton Woods instellingen’ te handhaven was in 2002 een devaluatie van de Burundese frank onvermijdelijk. De Burundese regering streeft er momenteel naar de officiële koers en ‘ straatkoers’ van de Burundese frank nader tot elkaar te brengen.

Visserij Burundi Foto:FRANCESCA ANSALONIPhoto: Francesca Ansaloni CC 2.0 Generic no changes made

Het belangrijkste element van de economische politiek van de Burundese regering bestaat uit de ‘interim strategie’, zoals overeengekomen tussen de regering en de Wereldbank (interim-PRSP). Deze is erop gericht voorwaarden te scheppen voor herstel, terwijl intussen getracht wordt de economie te stabiliseren en een verder afglijden in armoede te voorkomen. De regering heeft in februari 2006 een programme d’urgence uitgebracht vooruitlopend op het nieuwe volledige PRSP dat deze zomer verwacht wordt. Deze positieve ontwikkelingen hebben de weg geopenend voor schuldverlichting onder het ‘HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)’ intiatief van Wereldbank/IMF. Het IMF en de WB zijn in augustus 2005 overeengekomen dat Burundi de nodige stappen heeft gemaakt om zich te kwalificeren voor een interim schuldenverlichting onder het HIPC initiatief. Net BNP van Burundi is in de jaren 2006 tot en met 2013 jaarlijks met rond 4% gestegen. Toch is het BNP per hoofd van de bevolking slechts 700 Dollar (2017).

Vakantie en Bezienswaardigheden

Bujumbura BurundiPhoto: Publiek domein

Bujumbura de voormalige hoofdstad van Burundi heeft een opvallende ligging aan de oevers van het Tanganyika meer. Net buiten de stad zijn enkele van de beste Afrikaanse stranden. Wit zand, turquoise wateren en bars aan het strand is niet iets dat je verwacht bij een land in het hart van Afrika.

Aan de bovenloop van de Kongo-Nijl, tussen 1550 en 2660 meter hoog ligt het Kibira park. Dat is een majestueus regenwoud van meer dan 40.000 hectare. Het is het Voormalige heilige jachtgebied van de koningen van Burundi, Vandaag de dag is het een beschermd gebied en het leefgebied voor ongeveer 98 soorten zoogdieren, een tiental soorten primaten (er zijn talrijke families chimpansees, bavianen en staartapen), maar ook van ongeveer 200 vogelsoorten.

Kibira National Park BurundiPhoto: Stig Nygaard CC 2.0 Generic no changes made

Andere unieke plaatsen in Burundi die een bezoek waard zijn de Karera Water Falls, de onverkende grot van Kayove, de Muhwezi warmwaterbronnen, het Gitega Nationaal Museum, de Livingstone rots en de bronnen van de Nijl.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

BURUNDI LINKS

Advertenties
• Hotels Burundi
• Brundi Vliegtickets.nl
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over BURUNDI bij Bol.com

Nuttige links

Burundi Afrikalinks (N)
Help Burundi (N)
Reisinformatie Burundi (N)
Telefoongids Burundi
Willgoto Burundi (N)