Landenweb.nl

BOTSWANA
Samenleving

To read about BOTSWANA in English - click here

Botswana verre reizen van de ANWB

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Botswana ParlementPhoto: Iulus Ascanius in het publieke domein

Botswana is een parlementaire democratie. Sinds de onafhankelijkheid in 1966 ligt de wetgevende macht bij het parlement, dat bestaat uit de Nationale Vergadering (57 gekozen leden), president, voorzitter, procureur-generaal en vier afgevaardigden van de president. De Nationale Vergadering wordt voor een periode van vijf jaar gekozen door middel van vrije verkiezingen. De uitvoerende macht ligt bij de president die wordt gekozen door de Nationale Vergadering. Amendementen behoeven een twee derde meerderheid in het parlement om als wet te kunnen worden aangenomen. Over zeer ingrijpende aanpassingen zoals verandering in de lengte van de regeerperiode van het parlement, wordt met behulp van een referendum besloten. In oktober 1997 vond voor het eerst een referendum plaats met als resultaat dat de stemgerechtigde leeftijd werd verlaagd naar van 21 naar 18 jaar.

advertentie

Politiek

advertentie

Botswana IndelingPhoto: Amitchell125 CC 4.0 International no changes made

De politieke situatie in Botswana kan stabiel en democratisch genoemd worden. Botswana's binnenlands politieke toneel bleef ook het afgelopen jaar in essentie ongewijzigd, met een sterke regeringspartij"Botswana Democratic Party" (BDP). De oppositie is onderling verdeeld in de"Botswana National Front", de" Botswana Congress Party", de"Botswana Alliance Movement" en de"Botswana People's Party". Deze verhoudingen werden bevestigd in de algemene verkiezingen van 30 oktober 2004.

Nationale prioriteiten van de regering zijn economische diversificatie, bevordering van buitenlandse investeringen, bevorderingen van export, bestrijding van de HIV/AIDS pandemie, de noodlijdende landbouw en toerisme en natuurbeheer. Ook het creëren van nieuwe banen en hervorming van het overheidsapparaat zijn belangrijke aandachtspunten.

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

advertentie

Botswana ExportPhoto: R Haussmann,Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 no changes made

Voor de onafhankelijkheid in 1966, behoorde Botswana tot de armste 20 landen ter wereld. De ontdekking en ontwikkeling van met name diamant vanaf begin jaren 70, zorgde voor een enorme economische groei. In de jaren tachtig was de economische groei van Botswana met ongeveer 10 procent per jaar een van de hoogste ter wereld. Halverwege de jaren 90 vormde de diamantenexport, samen met de uitvoer van koper en andere mineralen, 72,5% van de totale exportinkomsten. Het aandeel van landbouw in het BNP verminderde drastisch, hoewel in deze sector nog steeds een relatief groot percentage van de beroepsbevolking emplooi vindt. De economische groei heeft geleid tot verbetering van de infrastructuur en ontwikkeling van de industriesector en sociale diensten. Het eenzijdige karakter van de economische ontwikkelingen maakt Botswana echter ook kwetsbaar. Om niet afhankelijk te zijn van de mijnbouwsector alleen, dringt het IMF aan op economische diversificatie.

De werkloosheid blijft inmiddels een probleem vormen, onder meer door terugkerende mijnwerkers uit Zuid-Afrika. Ook de inflatie is nog niet onder controle.

advertentie

BOTSWANA LINKS

Advertenties
• Botswana verre reizen van ANWB
• Hotels Trivago
• Botswana tickets | VliegenNaar
• Safari Botswana Tui Reizen
• Hotels Botswana
• Djoser Rondreis Botswana
• Bouw je eigen Botwana Rondreis
• Autoverhuur Sunny Cars Botswana
• Rondreizen Botswana
• Boeken, ook tweedehands, over BOTSWANA bij Bol.com

Nuttige links

Botswana Foto's
Dieren in Botswana (N
Reisinformatie Botswana (N)
Reizendoejezo - Botswana (N)
Rondreis Botswana (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems