Landenweb.nl

OEKRAINE
Planten en Dieren

To read about UKRAINE in English - click here

Hotels Oekraine

Steden OEKRAINE

Kiev

Planten en Dieren

Planten

Oekraïne heeft een zeer gevarieerde flora; onder andere meer dan 25.000 hogere plantensoorten, 4000 waterplanten, 1000 korstmossen en 800 mossoorten en daarbij nog 15.000 paddestoelsoorten.

advertentie
Dennenbos, OekrainePhoto: publlek domein

Ter vergelijking: Oekraïne telt 4523 soorten vaatplanten, Belarus 1460, Moldavië 1762, Polen 2300. Ongeveer een kwart van alle florasoorten komt voor in de bossen, ca. 20% op de steppen. Verder zijn er meer dan honderd boomsoorten geteld.

Oekraïne heeft ca. 80 boomsoorten, 280 heestersoorten, 985 eenjarige bloemen. Van de hogere plantensoorten zijn er 600 endemisch en verder zijn er nog vele zeldzame en bedreigde planten, met name in de Karpaten en op de Krim.

Oekraïne is te verdelen in drie vegetatietypen. Het noordelijke bosgebied bestaat uit gemengd naald- en loofwoud. Ondanks grote droogleggingsprojecten zijn er in deze streken ook nog grote moerassen te vinden, met hun eigen typische vegetatie.

advertentie
Karpathen, OekrainePhoto: Roman Zacharij in het publieke domein

De Karpaten en de Krim zijn nog bosrijker en de vegetatie is daar ook gevarieerder dan in het noorden. De Karpaten tellen bijvoorbeeld ca. 2000 soorten vaatplanten en de Krim ca. 2200. Het Krim-gebergte telt ongeveer 250 endemische soorten. In het natuurreservaat Askaniva-Nova is een stuk oersteppe bewaard met kenmerkende veengrassen. De edelweiss is de nationale bloem van Oekraïne.

Dieren

Oekraïne, inclusief de Zee van Azov en de Zwarte Zee, wordt bevolkt door ca. 45.000 diersoorten, waaronder 170 vissoorten, 17 amfibiesoorten, 21 reptielsoorten, 400 vogelsoorten, 108 zoogdiersoorten en ca. 35.000 ongewervelde dieren en insecten.

advertentie
Vos, OekrainePhoto: Ryzhkov Sergey CC 4.0 no changes made

Het dierenleven van Oekraïne is typisch voor steppe- en bosgebieden. Eeuwen geleden leefden er volop beren en wolven in de bossen. Vandaag de dag is de vos het meest voorkomende roofdier van het hele land. Grote zoogdieren zijn wilde zwijnen en herten; kleinere zoogdieren zijn hazen, rode eekhoorns, egels en dassen.

Rivieren en meren zijn de habitat voor muskusratten, otters, bevers en beverratten. Op de steppen leven veel grondeekhoorns en talrijke kleine knaagdieren. Veel slangensoorten kent men niet, maar er leven wel giftige slangen in de moerasgebieden, onder andere de Orsini-adder en verder verschillende ongevaarlijke ringslangsoorten.

advertentie
Steppearend, OekrainePhoto: Sumeet Moghe CC 3.0 no changes made

De steppearend is een van de grootste vogels en andere roofvogels in verschillende regio’s zijn haviken, valken en uilen. Zwaluwen, oostelijke bluebirds en spreeuwen komen in groten getale voor.

Vroeger kwamen er in de winter vele goudvinken voor, maar door de warmere winters en de luchtverontreiniging is hun aantal flink verminderd. Wilde en tamme duiven zijn in de steden te vinden, in de bossen zien we regelmatig koekoeken en eksters.

De meren, watertjes en rietoevers van de rivieren vinden vele eenden- en ganzensoorten een goed heenkomen.

In de rivieren en meren van Oekraïne komen, ondanks de vaak beroerde omstandigheden, ongeveer 200 vissoorten voor: o.a. snoek, baars, snoekbaars, karper, riviergrondel en kroeskarper.

Kroeskarper, OekrainePhoto: Viridiflavus CC 3.0 no changes made

OVERZICHT

Gemengde bossen:

watersalamander, paling, kroeskarper, snoek, brasem, kikker, graskikker, adder, ringslang, hagedis, bosgans, zwarte gans, patrijs, zwarte ooievaar, snip, strandloper, houtsnip, specht, lijster, mees, havik, mol, bever, haas, wild zwijn, otter, hert, wolf en wilde kat.

Bossteppe:

watersalamander, karper, snoek, brasem, steppeadder, grondeekhoorn, patrijs, havik, vos, leeuwerik, das, marter, wild zwijn, vleermuis, muskusrat, ree, hert.

Steppe:

groene pad, waterslang, steppeadder, leeuwerik, steppearend, kraanvogel, patrijs, haas, beverrat, hermelijn, hamster, veldmuis, moeflon, damhert.

Zwarte Specht, OekrainePhoto: Alistait Rae CC 2.0no changes made

Karpaten:

watersalamander, zwarte specht, eekhoorn, wild zwijn, otter, hert, wolf, lynx, wilde kat en Europese bizon.

Krim:

hagedis, Krim-gekko, zeemeeuw, rotsduif, nachtegaal, gier, hert, moeflon, Donau-haring, horsmakreel, brasem, karper, moerasschildpad, zwaan, ooievaar, grauwe gans, eend, aalscholver, otter en bever.

OEKRAINE LINKS

Advertenties
• Djoser Rondreis Oekraine
• Hotels Oekraine
• Autoverhuur Sunny Cars Oekraïne
• Hotels Trivago
• TransportOekraïne - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over OEKRAINE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Oekraïne (N)

Bronnen

Bassis, V. / Ukraine

Marshall Cavendish

Corona, L. / Ukraine

Lucent Books

Hove, P. ten / Schets van Oekraïne

Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne

Oekraïne

Minbuza Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne

Otfinoski, S. / Ukraine

Facts on File

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems