Landenweb.nl

MALAWI
Geschiedenis

To read about MALAWI in English - click here

Hotels Malawi

Geschiedenis

Koloniale periode

Malawi ontleent zijn naam aan het prekoloniale rijk Maravi, dat ooit tot ver over de grenzen van het huidige Malawi reikte. De hedendaagse grenzen van Malawi zijn grotendeels bepaald door de activiteiten van Britse en Schotse missionarissen die vooral langs de kust van het Meer van Malawi werkzaam waren. Eind 19e eeuw werd het land, toen Nyasaland geheten, Brits protectoraat. Al vrij snel ontstonden er antikoloniale gevoelens bij de bevolking, die echter pas in de jaren vijftig een voor de Britten bedreigende situatie gingen vormen.

advertentie

Onafhankelijkheid

In de periode 1964 (onafhankelijkheidsverklaring) - 1994 is het politieke leven in Malawi sterk gedomineerd door de persoon van Dr. Hastings Kamuzu Banda. Deze, van huis uit arts, leefde eind jaren vijftig enige tijd in ballingschap. Hieruit teruggekeerd stelde hij zich aan het hoofd van de Nationalistische Beweging. Na een korte gevangenschap werd Banda opgenomen in de regering, in 1962 benoemd tot minister-president en twee jaar later, na het uitroepen van de Republiek binnen het Gemenebest, tot president. In de loop der jaren ontwikkelde het regime zich meer en meer tot een autoritair en dictatoriaal bewind dat geen oppositie duldde. Dit werd in de hand gewerkt doordat Dr. Banda vrijwel alle besluiten eigenmachtig nam en zichzelf in 1970 tot president voor het leven benoemde.

Eind jaren tachtig groeide bij veel Malawianen de weerstand tegen het regime van Banda vanwege de grote economische ongelijkheid, de achteruitgaande levensstandaard, de politieke repressie en de veranderende politieke situatie in de regio (vluchtelingenstroom richting Malawi als uitvloeisel van de burgeroorlog in Mozambique en verkiezingswinst van de oppositiepartij in Zambia).

Met steun van de kerken en donoren groeide de oppositie tegen de president. De katholieke bisschoppen veroordeelden in 1992 voor het eerst in het openbaar de mensenrechtenschendingen wat leidde tot verschillende stakingen, studentenprotesten en rellen, terwijl westerse donoren hun niet-humanitaire hulp opschortten. Aan het eind van dat jaar werd een referendum gehouden over het partijenstelsel, waarbij de meerderheid voor een meerpartijensysteem koos.

Als 'vertrekpunt' voor het huidige Malawi kan 1994 gehanteerd worden, het jaar waarin na ordelijk verlopen verkiezingen. Banda tot aftreden werd gedwongen. Het land is erin geslaagd in slechts tien jaar een redelijk functionerend politiek systeem van de grond te krijgen. Zowel in 1994 als in 1999 won het United Democratic Front (UDF) de nationale verkiezingen onder aanvoering van Bakili Muluzi. Deze werd tevens bij de gelijktijdig gehouden presidentsverkiezingen als staatshoofd ge- en herkozen. Hoewel de grondwet een derde termijn uitsluit, trachtte Muluzi via een grondwetswijziging dat toch te bewerkstelligen. Door verzet vanuit de samenleving, de kerken wederom voorop, moest hij dat streven opgeven en wees hij als troonpretendent Bingu wa Mutharika aan, een wat kleurloze econoom die o.m. bij de Wereldbank heeft gewerkt.

advertentie

21e eeuw

In mei 2004 werd Mutharika tot president verkozen. Sindsdien voert hij een beleid dat tot doel heeft door middel van economische hervormingen en corruptiebestrijding het vertrouwen van donoren terug te winnen. Hij streeft ook armoedebestrijding en economische groei na. Een voedselcrisis en politiek conflict met voormalig president Muluzi bedreigen echter deze ambities.

In juli 2006 wordt Muluzi gearresteerd op verdenking van corruptie. In januari 2008 verbreekt Malawi de betrekkingen met Taiwan om bij China in de gunst te komen. In mei 2009 wint Mutharika de presidentsverkiezingen van John Tembo, die werd gesteund door oud-president Muluzi. In mei 2010 ontstaat commotie vanwege een veroordeling van homoseksuelen. De president geeft gratie.

Sinds april 2012 is Joyce Banda de vierde president van Malawi. Homoseksualiteit blijft een heikel punt in Malawi, de minister van justitie weigert in oktober 2012 een anti-homowet te ondertekenen. In oktober 2013 ontslaat president Banda haar regering vanwege corruptie. In mei 2014 wint Peter Mutharika de presidentsverkiezingen. In juni 2016 waarschuwt Amnesty International tegen het vervolgen van Albino's, er zijn de laatste jaren minstens 65 gevallen van mishandeling en moord bekend geworden. In juni 2017 opent Unicef een luchtcorridor van Drones om medicijnbevoorrading mogelijk te maken.

In juni 2020 verslaat de christelijke prediker en theoloog Lazarus Chakwera Peter Mutharika in een herhaling van de presidentsverkiezingen van 2019, die volgens de rechter op grote schaal onregelmatig waren verlopen.

advertentie

MALAWI LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Rondreis Malawi Zambia en Tanzania
• Hotels Malawi
• Boeken, ook tweedehands, over MALAWI bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Malawi(N)
Malawi informatie - Reizendoejezo (N)
Malawi Startnederland (N+E)
Reisinformatie Malawi (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems