Landenweb.nl

MACAU
Samenleving

To read about MACAU in English - click here

Macao Hotels

Samenleving

Staatsinrichting

Op 20 december 1999 werd Macau een Speciale Administratieve Regio (SAR) van de Volksrepubliek China, onder het leiderschap van een door de Chinese President benoemde 'Chief Executive'. De 'Basic law' dient als constitutie (Deze"grondwet" komt voor het merendeel overeen met de 'the Organic statute of Macau' die sinds 1976 van kracht was).

De Chief Executive (momenteel Dhr. Edmund Ho) wordt in zijn uitvoerende en wetgevende functies bijgestaan door een Uitvoerende Raad (Executive Council) die bestaat uit tien leden. De Chief Executive deelt zijn wetgevende macht met de eenkamerige Wetgevende Vergadering (Legislative Assembly). Deze Vergadering heeft 29 leden, waarvan er elf direct, elf indirect en zeven door de Chief Executive worden gekozen. Alle leden hebben een mandaat van vier jaar.

Macau's rechterlijke macht werd formeel onafhankelijk verklaard in 1993. Rechters worden benoemd door de Chief Executive op voordracht van een speciaal comité.

Macau’s rechterlijke macht werd formeel onafhankelijk verklaard in 1993.

advertentie

Politiek

Er zijn geen formele politieke partijen in Macau, maar er bestaan wel 'civic associations' waarvan de leden zich verkiesbaar kunnen stellen voor de wetgevende vergadering. Aangezien de hoogste regionen van de Macause ambtenarij en de rechterlijke macht voor 1999 grotendeels werden bezet door Portugezen, zijn in het kader van de overdracht van Macau aan China 'localisation processes' uitgevoerd. In deze 'localisation processes' werden lokale Chinese ambtenaren, advocaten en rechters opgeleid en werd wetgeving in het Chinees vertaald.

Prioriteiten voor het bestuur van de Macau SAR liggen bij de herstructurering van de Macause economie en bij het indammen van de macht van de Macause ‘ triades’, die grote belangen hebben in de gokindustrie. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Gedurende de laatste dertig jaren heeft Macau zich ontwikkeld van een productie-economie, voornamelijk geconcentreerd op textiel, tot een meer op diensten georiënteerde economie, grotendeels draaiende op het toerisme. De laatste jaren komen, met name uit China en Hongkong, veel toeristen naar het ‘gokparadijs’.

Macau probeert, met wisselend succes, een rol te verwerven als dienstverlenend centrum en ‘ gateway’ naar China. Met het oog op dit laatste streven zijn een aantal belangrijke infrastructurele projecten uitgevoerd: In 1991 werd een nieuwe containerhaven geopend, enkele jaren later gevolgd door de aanleg van een nieuw vliegveld. Macau verwacht ook veel van de brug Hongkong – Zhuhai – Macau over de monding van de Parelrivier, waardoor de reistijd naar Hongkong drastisch ingekort zal kunnen worden.

Enkele kerncijfers van de economie van Macau in 2017 zijn:

De economischre groei bedraagt 9,1% De export bedraagt 1,4 miljard$ en de import 11,5miljard $ . De belangrijkste handelspartners zijn China en Hongkong. Er is nagenoeg geen werkloosheid in Macau ( 2%).

advertentie

MACAU LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Macao Hotels
• Boeken, ook tweedehands, over MACAU bij Bol.com

Nuttige links

Macau Startnederland (N+E)
Reisinformatie Macau (N)
Startpagina Macau (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems