Landenweb.nl

KAZACHSTAN
Samenleving

To read about KAZAKHSTAN in English - click here

Kazachstan verre reizen van ANWB

Samenleving

Staatsinrichting

Kazachstan is een presidentiële republiek onder leiding van President Noersoeltan Nazarbajev. Nazarbajev heeft omvangrijke bevoegdheden, waaronder het benoemen en ontslaan van ambtenaren op alle niveaus. Ook kan hij het voltallige parlement en kabinet naar huis sturen. Daarnaast heeft de President vetorecht bij de benoeming van leden van het Hooggerechtshof. Nazarbajev werd in 1999 opnieuw voor een ambtsperiode van 7 jaar gekozen. De volgende presidentsverkiezingen staan in december 2005 gepland.

Het parlement bestaat uit twee kamers, een Lagerhuis (Mazjilis) met 77 leden en een Hogerhuis (Senaat) met 39 leden, waarvan 7 leden direct door de president zijn benoemd. De macht van het parlement is sinds een grondwetswijziging in 1995 sterk beperkt.

advertentie

Politiek

Het politieke leven in Kazachstan wordt gedomineerd door president Nazarbajev en zijn directe omgeving. Hoewel Nazarbajev aangeeft dat hij een proces een proces van graduele politieke hervormingen voorstaat, blijft in de praktijk de controle zeer groot. De politieke oppositie is zwak en heeft slechts in beperkte mate toegang tot de media.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Na de onafhankelijkheid in 1991 stortte het Kazachse economische systeem geheel in. Het achterliggende decennium laat een grillig verloop zien van de economische ontwikkelingen in het land. Een periode van herstel werd in 1998 gevolgd door de Russische roebelcrisis. Sindsdien laten de macro-economische resultaten van Kazachstan weer een (zeer) positieve trend zien: sinds 2002 groeit de economie met minimaal 9% per jaar. De positieve groei is vooral te danken aan de bloeiende energiesector, goede oogsten in de agrarische sector, buitenlandse investeringen en economische hervormingen. De groei zakt de laatste jaren wat af, maar is in 2017 nog altijd 4%.

Kazachstan beschikt over grote hoeveelheden brandstofreserves, mineralen en metalen. De energiesector is de belangrijkste sector voor de Kazachstaanse economie. De olie- en gasindustrie is momenteel sterk groeiende door met name de grote instroom van buitenlandse investeringen en de recente vondsten van velden in de Kaspische Zee. Naast de bloeiende energiesector is de agrarische sector van belang voor de economie.

De inflatie is redelijk beteugeld. Belastinginning is verbeterd en meer transparant gemaakt. Door de hogere olie-inkomsten is het mogelijk om overheidslonen te laten stijgen. De privatisering is relatief ver doorgevoerd.

Ondanks gunstige macro-economische cijfers, zijn structurele hervormingen nodig in de economie. Momenteel is de economie zeer afhankelijk van olie-inkomsten. Differentiatie van de economie is daarom gewenst. Het beleid is gericht op het stimuleren van de lichte industrie en het reduceren van de invloed van buitenlandse investeringen en buitenlands personeel. Uit angst voor sociale onrust worden werkelijke structurele hervormingen maar zeer beperkt doorgevoerd.

Kazachstan onderhoudt goede betrekkingen met het IMF en de Wereldbank. Kazachstan is sinds 1992 zowel lid van het IMF als Wereldbank en maakt deel uit van de Zwitserse kiesgroep. Kazachstan heeft zijn sterke betalingsbalanspositie aangewend om al zijn eerdere schulden aan het Fonds vervroegd af te lossen.

advertentie

KAZACHSTAN LINKS

Advertenties
• ANWB vakantie boeken Kazachstan
• Hotels Trivago
• Rondreis Kazachstan Djoser
• Rondreis Zijderoute
• Hotels Kazachstan
• Transport Kazachstan - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over KAZACHSTAN bij Bol.com

Nuttige links

Kazachstan Startnederland (N)
Reisinformatie Kazachstan (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems