Landenweb.nl

KAMEROEN
Samenleving

To read about CAMEROON in English - click here

Hotels Kameroen

Samenleving

Staatsinrichting

Kameroen is een constitutionele republiek. Het staatshoofd, de president, wordt middels algemeen kiesrecht gekozen. De premier en de ministers worden door de president benoemd. De oorspronkelijke grondwet dateert uit 1972, maar werd herhaaldelijk herzien. In 1996 werd een nieuwe grondwet aangenomen. Deze voorziet in directe verkiezingen van de president, voor maximaal twee ambtstermijnen van zeven jaar. De wetgevende macht berust bij het Parlement, dat voortaan bestaat uit een rechtstreeks gekozen Nationale Vergadering van 180 leden en een Senaat De instelling van deze laatste heeft grote vertraging opgelopen. Bij onverwacht aftreden van de President of zijn overlijden wordt zijn taak tot de verkiezingen van een nieuwe President waargenomen door de voorzitter van het Parlement.

advertentie

Politiek

Na een mislukte poging tot staatsgreep in april 1984 verstevigde president Biya zijn greep op het land, daartoe gebruik makend van een uitgebreid patronagesysteem, deels langs etnische lijnen. De eenheidspartij Union Nationale Camerounaise (UNC) werd omgedoopt in Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). In het begin van de jaren ’90 voerde president Biya voorzichtig politieke hervormingen door, waaronder invoering van het meerpartijenstelsel. In 1992 vonden de eerste verkiezingen onder dit nieuwe stelsel plaats, waarbij de RDPC een grote overwinning behaalde en Biya tot president werd verkozen. In 1997 werd hij, volgens de nieuwe grondwet, herkozen voor een periode van zeven jaar. De parlementsverkiezingen in 2002 leverden een grote meerderheid (149 van de 180 zetels) op voor de RDPC, evenals de gemeenteraadsverkiezingen.

In oktober 2004 werd president Biya met ca. 70% van de stemmen herkozen voor een nieuwe ambtstermijn van zeven jaar. Twee grote oppositiepartijen (SDF en UDC) waren in 2003 een coalitie (CNRR) aangegaan maar slaagden er niet in met een gezamenlijke presidentskandidaat te komen. Deze verkiezingen zijn, in vergelijking met eerdere verkiezingen, goed verlopen. Er was geen geweld en ondanks onregelmatigheden gaf de uitslag volgens internationale waarnemers in grote lijnen de wil van het volk weer.

In oktober 2004 werd president Biya met ca. 70% van de stemmen herkozen voor een nieuwe ambtstermijn van zeven jaar. Twee grote oppositiepartijen (SDF en UDC) waren in 2003 een coalitie (CNRR) aangegaan maar slaagden er niet in met een gezamenlijke presidentskandidaat te komen. Deze verkiezingen zijn, in vergelijking met eerdere verkiezingen, goed verlopen. Er was geen geweld en ondanks onregelmatigheden gaf de uitslag volgens internationale waarnemers in grote lijnen de wil van het volk weer.

Het politieke wordt gedomineerd door de RDPC. De oppositie, waaronder de Engelstalige Cameroon Anglophone Movement (CAM) en de Southern Cameroons National Council (SCNC), zijn er tot op heden niet in geslaagd een serieus tegenwicht te bieden tegen de gevestigde, Franstalige, politieke orde. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De economie van Kameroen is in belangrijke mate afhankelijk van de primaire sector, met name bosbouw, landbouw en visserij. Deze activiteiten leverden in 2017 16,7% van het BNP en verschaften bijna 70% van de werkgelegenheid. De dienstensector (voornamelijk de overheid) geeft werk aan 17% van de bevolking. Naar schatting een derde van het BNP is te danken aan de informele sector, die in stedelijke gebieden tot 75% van de werkgelegenheid verschaft.

De olieproductie is goed voor 40% van de exportopbrengsten. Belangrijke exportproducten zijn verder tropisch hout (10%) en cacao (19%). De economische ontwikkeling is daarmee sterk afhankelijk van fluctuaties in de wereldmarktprijzen.

De economie vertoont sinds eind jaren ’90 een tamelijk constante groei van rond 4% per jaar. In 2017 id de groei ca. 3,5%.

advertentie

KAMEROEN LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Vliegtickets Kameroen | VliegenNaar
• Hotels Kameroen
• Boeken, ook tweedehands, over KAMEROEN bij Bol.com

Nuttige links

Kameroen Startnederkand (N)
Reisinformatie Kameroen (N)

Bronnen

Elmar landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems