Landenweb.nl

JORDANIE
Samenleving

To read about JORDAN in English - click here

Jordanie verre reizen van ANWB

Samenleving

Staatsinrichting

Aan het hoofd van het koninkrijk Jordanië staat een constitutionele monarch die onschendbaar is. De troonopvolging is erfelijk bepaald en voorbehouden aan mannen. De uitvoerende macht berust bij de koning, die de minister-president benoemt en kan ontslaan en opperbevelhebber van het leger is.

De wetgevende macht berust bij de koning en de Nationale Vergadering, die grondwettelijk bestaat uit een Senaat, bestaande uit 40 door de koning voor acht jaar benoemde prominente persoonlijkheden, die ouder moeten zijn dan 40 jaar en een Huis van Afgevaardigden, bestaande uit 80 gekozen leden. Zij worden voor 4 jaar via algemene verkiezingen gekozen. In juli 2001 werd er een nieuwe kieswet aangenomen, waarin opgenomen werd dat het aantal zetels in het Huis van Afgevaardigden zal worden uitgebreid tot 104. Daarnaast werd het aantal kiesdistricten uitgebreid van 21 naar 45.

Het parlement heeft de bevoegdheid wetsvoorstellen, ingediend door de minister-president, af te wijzen. Als een wetsvoorstel door het parlement wordt aanvaard, dan wordt het voorstel ter goudkeuring aan de koning voorgelegd. De ministerraad is verantwoording schuldig aan het parlement, en het parlement heeft het recht het kabinet tot aftreden te dwingen. De koning kan dan weer besluiten om het parlement weer bij elkaar te roepen en te ontbinden, en om verkiezingen uit te schrijven of uit te stellen. In 1974 en 1984 werd het parlement daadwerkelijk door de koning ontbonden.

In november 1989 werden voor het eerst in 23 jaar weer verkiezingen gehouden. Voor zittingen van beide huizen is een quorum van tweederde vereist. De leden komen slechts in bijzondere zittingen bijeen.

Volgens een amendement op de grondwet uit 1976 heeft de koning het recht verkiezingen uit te schrijven dan wel voor langere tijd uit te stellen. Er is (volgens de grondwet) algemeen kiesrecht; vrouwen kregen pas in 1973 actief en passief kiesrecht en in 1993 werd er ook een vrouw in het parlement gekozen. De kiesgerechtigde leeftijd is 18 jaar.

In 1991 kwam een einde aan een periode van ruim dertig jaar waarin de vorming van politieke partijen verboden was. Via de aanvaarding van een nationaal handvest werd in juni officieel het meerpartijenstelsel aanvaard. In 1993 mochten er voor het eerst politieke partijen meedoen aan de verkiezingen. Het kiesstelsel was echter zó ingewikkeld, dat de partijen weinig kans hadden om in het parlement te komen. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Administratieve indeling

Jordanië telt 12 districten of ‘liwas’, die onderverdeeld zijn in subdistricten of ‘qudas’. De stadsbesturen worden lokaal gekozen, de burgemeesters worden door de regering benoemd.

naam districthoofdstadoppervlakteaantal inwoners
AjlunAjlun412 km2120.000
AmmanAmman8.231 km22.183.000
al-Aqabahal-Aqabah6.583 km2128.000
al-Balga’as-Salt1.076 km2347.000
IrbidIrbid1.621 km21.010.000
JarašJaraš402 km2165.000
al-Karakal-Karak3.217 km2223.000
Ma’anMa’an33.163 km2117.000
MadabaMadaba2.008 km2164.000
al-Mafraqal-Mafraq26.435 km2307.000
at-Tafilahat-Tafilah2.114 km290.000
az-Zarqaaz-Zarqa4.080 km2951.000
advertentie

Onderwijs

Het onderwijs is op Westerse leest geschoeid en er is leerplicht van zes tot vijftien jaar. Men volgt zes jaar lager onderwijs, daarna zijn er nog drie jaren verplicht; 97% van de kinderen volgt lager onderwijs. Hierna is het mogelijk om na nog eens drie jaar middelbaar onderwijs toegang tot het hoger onderwijs te krijgen. Ongeveer 10% van de scholen is particulier, een klein deel islamitisch. Na de gratis maar verplichte lagere school van zes jaar volgen verschillende vormen van secundair en beroepsonderwijs.

Er zijn drie staatsuniversiteiten: in Amman, de Yarmoekuniversiteit in Irbid en in Mo'ata en een particuliere universiteit in Zarqa. Tussen 1961 en 2001 is het analfabetisme gedaald van 67% naar 13%. Enkele tienduizenden Jordaniërs studeren in het buitenland.

Van de bevolking boven de 15 jaar kan 94% van de mannen lezen en 80% van de vrouwen.

advertentie

JORDANIE LINKS

Advertenties
• Jordanie verre reizen van ANWB
• Hotels Trivago
• Jordanie Tui Reizen
• Authentieke reizen naar Jordanie
• Bouw je eigen JordanieRondreis
• Amman Hotels
• Djoser Wandel - wandelreis Jordanië
• Rondreizen Jordanie
• Autoverhuur Sunny Cars Jordanie
• Boeken, ook tweedehands, over JORDANIE bij Bol.com

Nuttige links

Duiken en landschap Jordanie (N)
Jordanie Start Belgie (N)
Reisinformatie Jordanië (N)
Reizendoejezo - Jordanië (N)
Rondreis door Jordanië (N)
Rondreis Jordanie (N)
Startpagina Jordanie (N)
Vakantiebestemming.info Jordanië (N)

Bronnen

Allan, M. / Reishandboek Jordanië en Syrië

Elmar

Grünfeld, R. / Syrië, Jordanië en Libanon

Kosmos-Z&K

Haan-van de Wiel, W.H. de / Jordanië, Syrië

Gottmer

Jordanië, Syrië

Lannoo

Meijer, R. / Jordanië : mensen, politiek, economie, cultuur

Koninklijk Instituut voor de Tropen : Novib

Rauch, M. / Jordanië

Van Reemst

Weiss, W.M. / Jordanië

Elmar

Wills, K. / Jordan

Lucent Books

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems