Landenweb.nl

GALAPAGOSEILANDEN
Samenleving

To read about GALAPAGOS ISLANDS in English - click here

Bouw je eigen Ecuador en Galapagos rondreis

Populaire bestemmingen ECUADOR

Galapagoseilanden

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Parlementsgebouw van Ecuador in QuitoPhoto: Asamblea Nacional del Ecuador CC 2.0 Generic no changes made

Ecuador is een republiek met een democratisch gekozen parlement en aan het hoofd staat een president. Sinds 1979 wordt het land democratisch geregeerd.

Volgens de in augustus 1998 van kracht geworden grondwet, de negentiende sinds de eerste grondwet van 1830, berust de wetgevende macht bij het parlement dat uit één kamer (Cámara Nacional de Representantes) bestaat van 121 volksvertegenwoordigers die door rechtstreekse verkiezingen voor vier jaar gekozen worden. 79 leden worden gekozen via algemene verkiezingen en 42 leden worden gekozen via provinciale verkiezingen, twee per provincie.

De uitvoerende macht is in handen van de president, die door de bevolking rechtstreeks voor vier jaar gekozen wordt. Bij de presidentsverkiezingen moet de president meer dan 50% van de stemmen behalen. Haalt hij dit niet dan volgt er een tweede ronde tussen de twee grootste concurrenten. Doordat er ca. 15 verschillende politieke partijen zijn is er meestal een tweede ronde nodig. De volgende ambtsperiode is hij niet herkiesbaar, daarna weer wel. De president is tevens hoofd van de strijdkrachten en benoemt zijn eigen kabinet.

Er is algemeen kiesrecht voor burgers van achttien jaar en ouder en tot 1979 was dit recht voorbehouden aan hen die konden lezen en schrijven en in het bezit waren van een identiteitsbewijs. Dat was op dat moment maar 10 à 15% van de bevolking.

Ecuador is administratief verdeeld in 21 provincies, die onderverdeeld zijn in 183 kantons (cantones) die vervolgens weer verdeeld zijn in 746 gemeenten. De provincies worden bestuurd door een gouverneur die benoemd wordt door de president.

Ecuador is lid van o.a. de volgende internationale organisaties: de Verenigde Naties en een aantal van haar suborganisaties, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Latijns-Amerikaanse Integratie Associatie (LAIA), het zgn. Andes-Pact en van het Latijns- Amerikaanse Economische Systeem (SELA), het Verdrag van Amazonische Samenwerking uit 1978, waarin economische en ecologische relaties met aan het Amazonebekken grenzende buurlanden geregeld zijn. Voor de huidige politieke situatie, zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

advertentie

School in San Juan, EcuadorPhoto: Bernard Gagnon CC 3.0 Unported no changes made

Onderwijs is officieel voor iedereen negen jaar verplicht. Vaak gaan kinderen hooguit zes jaar naar school, met name op het platteland. De middelbare school wordt daar door maar weinig kinderen bezocht. Vaak is het zo dat de verspreid wonende bevolking niet eens vervoer heeft om bij de scholen te komen en bovendien zijn de kosten vaak te hoog voor de arme boeren.

Op het middelbaar onderwijs is een groot tekort aan leraren waardoor er veel te grote klassen zijn die het niveau van onderwijs weer omlaag halen. Van de kinderen die het voortgezet onderwijs gaan volgen, haalt maar de helft een diploma; de rest haakt voortijdig af. Het diploma behaald op het middelbaar onderwijs is een must om hoger onderwijs te kunnen volgen. Er zijn ongeveer twintig universiteiten en technische hogescholen.

Ongeveer 14% van de volwassen bevolking is analfabeet, maar op het platteland en onder de indiaanse bevolking ligt dit percentage aanzienlijk hoger. Verder wordt de moedertaal van de meeste indianen nog steeds niet onderwezen, waardoor vele indiaanse kinderen in feite van onderwijs verstoken blijven.

Vanwege salarisproblemen wordt er door de leerkrachten regelmatig gestaakt. De particuliere scholen doen het veel beter dan de overheidsscholen. Ongeveer 20% van de leerlingen zit op het particulier onderwijs. In de hooglanden loopt het onderwijsjaar van september tot juni en aan de kust van mei tot januari.

advertentie

GALAPAGOSEILANDEN LINKS

Advertenties
• Vliegen naar Galapagos Eilanden
• Galapagoseilanden ANWB
• Djoser Rondreis Galaagoseilanden
• Hotels Trivago
• Bouw je eigen Ecuador en Galapagos rondreis
• Hotels Galapagoseilanden
• Rondreizen Galapagoseilanden
• Boeken, ook tweedehands, over GALAPAGOSEILANDEN bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Galapagoseilanden (N)
Startpagina Ecuador (N)

Bronnen

Ecuador

Cambium

Luft, A. / Reishandboek Ecuador en de Galápagoseilanden

Elmar

Rachowiecki, R. / Ecuador & the Galápagos islands

Lonely Planet

Renterghem, O. van / Ecuador : mensen, politiek, economie, cultuur

Koninklijk Instituut voor de Tropen/Novib

Vries, W. de / Ecuador, Galápagos

Gottmer

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems