Landenweb.nl

EQUATORIAAL GUINEA
Samenleving

To read about EQUATORIAL GUINEA in English - click here

Samenleving

Staatsinrichting

Equatoriaal Guinea is een presidentiele republiek. De grondwet is van kracht sinds november 1991. De president wordt gekozen voor een termijn van zeven jaar. Hij benoemt de premier en een aantal leden van de rechterlijke macht. Het parlement bestaat uit één kamer, de Cámara de Representantes del Pueblo (voorheen 80 leden; sinds sinds de verkiezingen van april 2004 100 leden), en is in de praktijk machteloos.

advertentie

Politiek

Ook sinds de presidentsverkiezingen van december 2002 (met 97% gewonnen door president Obiang) wordt de binnenlandse politiek van het land gekenmerkt door de dominante positie van de president (bijgenaamd “El Jefe”) en zijn clan, de Esangui. Hun macht is in belangrijke mate gebaseerd op de voor een groot deel op privérekeningen gestorte, olieopbrengsten. Van vrije verkiezingen is geen sprake en de zwakke oppositie is in toenemende mate gemarginaliseerd geraakt en boycotte de laatste presidentsverkiezingen omdat een deel van haar leiders zich in de gevangenis of in ballingschap bevond. Regeringsgetrouwe partijen, waaronder de PDGE, behaalden in april 2004 98 van de 100 parlementszetels.

In augustus 2006 ontsloeg president Obiang zijn gehele regering. In de nieuwe regering, onder leiding van Ricardo Mangué Obama Nfubea (van de Fang-stam), maar gedomineerd door de PDGE, is het aantal ministers teruggebracht van 51 tot 28.

Naar verluidt beoogt Obiang – wiens huidige mandaat loopt tot 2009 - opgevolgd te worden door zijn zoon Teodoro Nguema Obian Mangue, maar het lijkt onzeker of het leger dit zondermeer zal accepteren.

Voor de actuele politiek situatie zie het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Na de onafhankelijkheid in 1968 kende het land gedurende 11 jaar een ernstige economische crisis. De landbouw – met name cacao – werd ernstig verwaarloosd.

Sinds het eind van de jaren ‘90 kent Equatoriaal Guinea een geweldige “ oil-boom”. De productie liep op van 81.000 vaten per dag in 1998 tot ruim 300.000 in 2004. Voor de nabije toekomst wordt een productie verwacht van 350.000 vaten per dag. Olie maakt thans 75% uit van de exportopbrengsten. Een belangrijk exportproduct is tropisch hardhout (productie ca. 530.000 kubieke meter per jaar, goed voor 2% van de exportinkomsten).

De ontwikkelingen in de oliesector leidden in 2001 tot een sensationele groei van het BNP met 66%. In 2005 was de groei van het BNP teruggelopen naar 6%. Door de crisis is er in 2013 voor het eerst een lichte krimp van de economie. Dit loopt in de jaren hierop verder op om in 2017 weer af te zwakken tot - 3,2%

Equatoriaal Guinea heeft het hoogste per capita inkomen van Afrika. In 2017 bedroeg het $ 37.400. Een Amerikaans onderzoek wees evenwel uit dat een groot deel van de olieopbrengsten rechtstreeks gestort wordt op privé rekeningen van de president en zijn clan. Een groot gedeelte van de bevolking leeft onder de armoedegrens, een precies aantal is niet bekend maar het zou in de buurt van 50% kunnen zijn.

advertentie

EQUATORIAAL GUINEA LINKS

Advertenties
• Equatoriaal Guinea Vliegtickets.nl
• Hotels Equatoriaal Guinea
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over EQUATORIAAL GUINEA bij Bol.com

Nuttige links

Equatoriaal Guinea Startnederland (N)
Reisinformatie Equatoriaal Guinea (N)