Landenweb.nl

COLOMBIA
Samenleving

To read about COLOMBIA in English - click here

Colombia verre reizen van ANWB

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Wapen van Colombia Photo: Publiek domein

Colombia kent een lange traditie van (althans formele) democratie, waarmee het land een betrekkelijke uitzondering is in Zuid-Amerika. De president heeft een sterke uitvoerende macht en is opperbevelhebber van de strijdkrachten. Hij wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is niet herkiesbaar

Met de grondwet van 1991 werd het politieke systeem geopend voor kleinere partijen, het rechtsstelsel gemoderniseerd en gestroomlijnd en de uitvoerende macht van de president ingeperkt. Zo kan hij de staat van beleg niet afkondigen zonder goedkeuring van het parlement. Tevens werd in de grondwet de decentralisatie van het bestuur vastgelegd, alsmede gekozen provinciale gouverneurs en de bevoegdheid van het Congres om ministers te ontslaan. Verder is in augustus 2000 de autonomie van het leger verminderd. In conflictgebieden beschikken de militairen echter over vergaande staatsrechtelijke bevoegdheden.

advertentie

Politiek

advertentie

Colombia IndelingPhoto: TUBS CC 3.0 Unported no changes made

Opeenvolgende regeringen hebben uiteenlopende methoden gehanteerd om het conflict het hoofd te bieden: militaire repressie, onderhandelingen of een combinatie daarvan.

De huidige president, Alvaro Uribe Vélez, aangetreden in augustus 2002 en herverkozen in juni 2006, tracht met zijn beleid, de Politica de Defensa y Seguridad Democrática, een eind te maken aan het terrorisme, de drugshandel, het witwassen van geld, de wapenhandel, ontvoeringen en afpersing en moordaanslagen. Het centrale doel van dit beleid is de controle van leger en politie over het nationale grondgebied te herstellen en de veiligheid van de burger en de mensenrechten te garanderen. De regering denkt dit onder andere te bereiken door versterking van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde (veiligheidsdiensten, leger en politie) en justitie, het bestrijden van de drugshandel, maatregelen ter bescherming van de burger en samenwerking met de bevolking op het gebied van veiligheid en informatie.

De regering Uribe voert sinds eind 2003 onderhandelingen met de paramilitairen, zij wordt daarbij ondersteund door de Organization of American States (OAS). Het doel is de leden van de paramilitaire groeperingen te demobiliseren. Een belangrijk instrument is de wet “Justicia y Paz” (Recht en Vrede) die in 2005 door het congres is aangenomen en in 2006 door het constitutionele gerechtshof in werking is gezet. Deze wet moet een kader verschaffen voor demobilisatie van illegaal gewapende groepen. Strijders die vrijwillig hun wapens inleveren krijgen relatief milde straffen en hebben de mogelijkheid mee te doen aan re-integratie projecten. President Uribe heeft met zijn beleid veel succes geboekt, het land is veiliger geworden en de leiders van de paramilitaire groupering Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) zijn ingegaan op het voorstel, in 2006 hebben 31.000 paramilitairen zich vrijwillig gedemobiliseerd. Er is blijkens opiniepeilingen grote steun onder de bevolking voor het beleid van president Uribe. Er is echter ook kritiek. Deze richt zich onder meer op het sterke accent op militaire (territoriale) controle, de lankmoedige houding ten opzichte van de paramilitairen en hun banden met leger/politie en de druk op de kritische zijde van het maatschappelijk middenveld, waaronder mensenrechten-NGO’s. Daarnaast zijn er bezwaren aangevoerd tegen mogelijk te geringe straffen van gedemobiliseerde leiders van illegale gewapende groeperingen, tegen de besproeiingen van illegale gewassen (drugs) en tegen het inzetten van de burgerbevolking bij de strijd (inzetten van boeren als part-time soldaten en het belonen van informanten).

De AUC leek steeds duidelijker politieke ambities te hebben. Met enige regelmaat keerden schandalen terug van hoge regeringsfunctionarissen die banden bleken te hebben met de AUC. In januari 2004 claimde de voormalige militaire chef van de AUC dat de paramilitaire zelfs één derde van de zetels in het congres bezaten. Sinds de gevangenneming van de top en de zuiveringsacties van de regering Uríbe zijn deze politieke ambities voor het moment grotendeels verdwenen cq op non actief gesteld.

De actuele politieke situatie wordt beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

advertentie

Colombia Export Photo: R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 no changes made

De Colombiaanse economie groeit weer en naar verwachting zal deze trend zich voortzetten. Er is aanzienlijke afhankelijkheid van de economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten, hetgeen zal toenemen door ondertekening van het vrijhandelsakkoord met de VS.

De overheid heeft het begrotingstekort, dat in 2003 opliep tot 5,4% van het BBP, in 2013 weten terug te en omgevormd tot een kleine plus dankzij bezuinigingen lokaal en regionaal, belastinghervorming en de hoge internationale olieprijs. De buitenlandse schuld blijft met 50% van het BBP echter één van de zwakke punten van de economie.

De stijgende militaire uitgaven vanwege het gewapende conflict hebben echter een negatieve invloed op het begrotingstekort.

De aanpak van de nieuwe regering en de steun van de internationale gemeenschap, verwoord in de London en de Cartagena Declarations, wekken echter wel hoop. De binnenlandse veiligheid is verbeterd, waardoor ondernemers meer vertrouwen hebben gekregen in de Colombiaanse economie en wat op de lange termijn meer binnen- en buitenlandse investeringen kan opleveren. Men verwacht dat de groei de komende jaren zal doorzetten, de werkgelegenheid zal toenemen en de armoede zal afnemen. De economische groei in 2017 bedroeg 1,8%.

advertentie

COLOMBIA LINKS

Advertenties
• Vliegtickets Colombia | Vliegennaar.nl
• Hotels Trivago
• Djoser Rondreizen Colombia
• Bouw je eigen Colombia Rondreis
• Colombia verre reizen van ANWB
• Bezienswaardigheden Colombia
• Autoverhuur Sunny Cars Colombia
• Avontuurlijke & duurzame rondreizen voor reizigers tussen de 18 en 37 jaar
• Colombia Tui reizen
• Hotels Colombia
• Rondreizen Colombia
• Boeken, ook tweedehands, over COLOMBIA bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Colombia (N)
Reizendoejezo - Colombia (N)
Rondreis Colombia (N)
Sem op reis Video's over Colombia

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems