Landenweb.nl

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
Samenleving

To read about CENTRAL AFRICAN REPUBLIC in English - click here

Hotels Centraal Afrikaanse Republiek

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Centraal-Afrikaanse Republiek WapenPhoto: Onbekend CC 3.0 Unported no changes made

In 2004 is een nieuwe grondwet aangenomen. Het parlement bestaat uit de Nationale Vergadering, met 109 leden, verkozen voor vijf jaar. De president wordt gekozen voor een periode van 5 jaar en kan zich maximaal voor een tweede termijn herkiesbaar stellen. In december 2005 nam het parlement een wet aan die de president gedurende negen maanden toestaat per decreet te regeren.

Politiek

advertentie

Centraal-Afrikaanse Republiek IndelingPhoto: TUBS CC 3.0 Unported no changes made

Na zijn machtsovername heeft Bozizé de grondwet opgeschort, het parlement ontbonden en zichzelf uitgeroepen tot staatshoofd. In december 2004 werd via een referendum een nieuwe grondwet aangenomen. In maart en mei 2005 vonden presidents- en parlementsverkiezing plaats, die werden gewonnen door Bozizé. Na deze verkiezingen beschikt Bozizé’s Convergence Kwa Na Kwa over 42 van de 105 zetels en is daarmee de belangrijkste partij in de coalitieregering van de uit het noorden afkomstige premier Elie Doté.

In het noorden en noord-westen van het land zijn rebellenbewegingen actief, zoals de Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie et de la Ré publique, de Union des Forces africaines en de Mouvement Patriotique pour la Renaissance du Peuple centrafricain.

Voor de huidige politieke situstie zie het hoofdstuk geschiedenis

Economie

Groententeelt Centraal-Afrikaanse RepubliekPhoto: Hdptcar / Jean-Francois Dontaine CC 2.0 no changes made

Vanwege de specifieke omstandigheden waarin de CAR verkeert (geen toegang tot open zee, gebrekkige fysieke infrastructuur en een kleine bevolking) heeft het land weinig ontwikkelingspotentieel. De economie steunt voornamelijk op de agrarische sector (43% van het BNP), waarin meer dan 70% van de bevolking haar bestaansrecht vindt. (2017) Vooral de landbouw in het noorden heeft veel lijden gehad van het banditisme. Landbouw vindt plaats op kleinschalige bedrijfjes; er zijn nauwelijks grote plantages. De binnenlandse markt is te klein en te arm om grootschalige activiteiten in de industriële en dienstensector te ondersteunen.

Hout en diamanten zijn veruit de belangrijkste exportproducten. Aan deze export zijn echter hoge transportkosten verbonden. Daarnaast is de Centraal-Afrikaanse Republiek uit het Kimberley process gezet omdat het niet aan de afspraken heeft voldaan. Het Kimberley proces behelst de certificering van diamanten zodat door een grotere transparantie de smokkel en de handel in ‘bloeddiamanten’ tegengegaan word. Hoewel de aanwezigheid van olie langs de grens met Tsjaad wordt vermoed, heeft de Centraal-Afrikaanse Republiek geen eigen olieproductie met als gevolg dat het dit moet importeren.

Export Centraal-Afrikaanse RepubliekPhoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al.CC 3.0 no changes made

Een devaluatie van 50% van de CFA franc zorgde in 1994 voor een kortstondige economische opleving. Daarna is de economische situatie echter aanzienlijk verslechterd. Na de staatsgreep van Bozizé in 2003 beleefde de republiek zelfs een negatieve groei van –7,7%. De groei in 2005 wordt geschat op 2%. Afhankelijk van de stabilisatie van het land verwacht het IMF dat de economie op middellange termijn een jaarlijkse groei zal kunnen hebben van 3,5 à 4%. Het herstel van de economie wordt gehinderd door de politieke instabiliteit, slechte (transport-)infrastructuur en onveiligheid in grote delen van het land.

De relaties met de Bretton Woods instituties zijn altijd moeizaam geweest. De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een lange geschiedenis van niet voldoen aan eisen van het IMF. Het IMF heeft zorg uitgesproken uit het te hoge niveau van de overheidsuitgaven en de hoge buitenlandse schuld. Doordat hervormingen langzaam verlopen en er onzekerheid bestaat over de nieuwe politieke en economische koers lijkt kwalificatie voor het ‘Highly Indebted Poor Countries’ (HIPC) initiatief niet binnen korte tijd haalbaar.

Na de als relatief eerlijk beschouwde verkiezingen van mei 2005 heeft de EU zijn sinds de coup deels opgeschorte programma te hervat. Het IMF keurde in januari 2006 een emergency post-conflict assistance loan (EPCA) van $ 10,2 miljoen goed. Bij een succesvolle implementatie van dit programma zou de CAR vanaf 2007 in aanmerking kunnen komen voor een Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). Door de burgeroorlog gaat het uitzonderlijk slecht met de economie. De economie is in 2017 met 4 % gegroeid.

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• VliegenNaar | Bangui Centraal Afrikaanse Republiek
• Hotels Centraal Afrikaanse Republiek
• Boeken, ook tweedehands, over CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK bij Bol.com

Nuttige links

Centraal Afrikaanse Republiek Startnederland (N+E)
Reisinformatie Centraal-Afrikaanse Republiek (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems