Samenleving   
To read about BARBADOS in English - click here

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Samenleving

Staatsinrichting

Photo:David Broad Creative Commons Attribution 3.0 Unported no changes made

Barbados is sinds 1966 een onafhankelijke constitutionele monarchie binnen het Britse Gemenebest. De Britse vorstin is het staatshoofd en wordt vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal. De wetgevende vergadering (één van de oudste van het Gemenebest - 1629) wordt voor een periode van vijf jaar gekozen en bestaat uit twee kamers. Barbados is administratief ingedeeld in twaalf gemeenten, die direct onder verantwoordelijkheid van de centrale regering vallen. De uitvoerende macht ligt in de handen van de minister-president en het kabinet. De premier is meestal de leider van de grootste partij. Het parlement bestaat uit twee kamers. Het lagerhuis, de Assemblée, bestaat uit 30 leden. Zij worden via algemeen kiesrecht gekozen. Het Hogerhuis, de Senaat, bestaat uit 21 leden. Zij worden door de gouverneur-generaal aangewezen. De actuele politieke situatie is beschreven bij het hoofdstuk geschiedenis.
Gemeenschappen
Barbados is aangesloten bij de Verenigde Naties en een aantal van haar suborganisaties, het Gemenebest en de CARICOM (Caribische Gemeenschap). Barbados is verder geassocieerd lid van de Europese Unie. Hoewel de politieke macht in handen is van het zwarte bevolkingsdeel, berust de economische macht grotendeels bij een kleine, voornamelijk blanke (buitenlandse) elite.

Economie

Photo:R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CCAttribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

De economie van het grondstofarme Barbados is nogal divers. Handel en diensten, industrie, overheidsdiensten en toerisme vormen de belangrijkste bestanddelen van het bruto nationaal product. Tot in de jaren zestig was de economie volledig gebaseerd op de suikerindustrie. De regering stimuleert ook binnen de landbouwsector diversificatie. Naast suiker worden ook maïs, katoen, uien, pinda's en fruit verbouwd. Men probeert ten aanzien van visconsumptie zelfvoorzienend te worden. Het eiland heeft een Bruto Nationaal Produkt per hoofd van de bevolking van 17.500 $ per inwoner (situatie in 2017).

Industriële sector

In de industriële sector zijn de aardolie-industrie en de verwerkende industrie (rum, elektronica, textiel en chemicaliën) van belang. Om buitenlandse investeerders aan te trekken, biedt de overheid onder meer belastingfaciliteiten en een tolvrije invoer van grondstoffen. De financiële dienstverlening (offshore) groeidt snel. Hoge verwachtingen worden gekoesterd van de computertechnologie en -kennis. De betalingsbalans vertoont een chronisch tekort. De totale buitenlandse schuld bedraagt ongeveer negentig procent van het bruto nationaal product.

To read about BARBADOS in English - click here

BARBADOS LINKS

Advertenties
• Fox verre reizen van ANWB
• Barbados Vliegtickets.nl
• Hotels Barbados
• Vakantieveilingen bied mee op de beste deals
• Barbados Vliegtickets Tix.nl

Nuttige links

Barbados Reisstart (N+E)
Barbados Startnederland (N+E)
Reisinformatie Barbados (N)
Reizendoejezo - Barbados (N)
Schrijf uw artikel over BARBADOS

Bronnen

Elmar Landeninformatie

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems