Landenweb.nl

SOMALIE
Samenleving

To read about SOMALIA in English - click here

Samenleving

Staatsinrichting

De in augustus 2004 ingestelde Transitional Federal Assembly (TFA) telt 275 leden. De vier clanfamilies Hawiye, Darod, Dir en Rahanweyn hebben elk 61 vertegenwoordigers. De minderheidsgroepen hebben samen 31 zetels te verdelen gekregen. Na hun beëdiging op 22 augustus 2004 kozen de leden van het TFA Hassan Sheikh Adan (RRA) uit hun midden tot parlementsvoorzitter. Vanwege geschillen tussen de diverse clans is de TFA deels gevestigd in Mogadishu, deels in Jowhar.

"Somaliland" riep zichzelf in 1991 uit tot onafhankelijke staat en heeft inmiddels een grond- en kieswet. Het democratiseringsproces kreeg in 2001 vorm met de oprichting van politieke partijen. Een jaar later werden er in zes provinciën van Somaliland gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In mei 2003 volgde presidentiele verkiezingen die gewonnen werden door Dahir Riyale Kahin. De wetgevende macht bestaat uit 2 kamers. Beide kamers worden bezet door 75 leden. De eerste parlementaire verkiezingen werden in september 2005 gehouden, onder toezicht van internationale waarnemers. De verkiezingen zijn ordelijk, rechtsmatig en transparant verlopen en hebben geleid tot een parlement waarin de Democratic United National Party (UDUB) van president Kahin 33 zetels heeft en de grootste oppositiepartijen Kulmiye (Solidariteitspartij) en de Justice and Welfare Party (UCID) respectievelijk 28 en 21. Zowel mannen als vrouwen hebben vanaf achttien jaar stemrecht. Volgens artikel 5 van de grondwet is de wetgeving gebaseerd op de shari'a (Islamitische wetgeving) en ongeldig als zij hiermee in strijd is. De rechterlijke macht wordt geleid door de president van het Hooggerechtshof. Dit gerechtshof bewaakt de toepassing van de grondwet. In Somaliland zijn geen vakbonden of andere werknemersorganisaties.

Puntland streeft niet naar onafhankelijkheid, maar naar het herstel van een centrale (al dan niet federale) regering in Somalië. Puntland kent momenteel een overgangsgrondwet. De transparantie en effectiviteit van de overheid in Puntland is geringer dan in Somaliland. Puntland kent geen senaat of Hogerhuis, politieke partijen zijn niet toegestaan en er zijn geen vakbonden of andere werknemersorganisaties. De 66 volksvertegenwoordigers in het parlement, waaronder 4 vrouwen, zijn op 30 december 2004 aangewezen door de clanoudsten. Deze vertegenwoordigers kozen op 8 januari 2005 generaal Mohamud Muse Hirsi Ade tot president. De verkiezing van generaal Ade leidde tot tevredenheid van clanoudsten in Somaliland. De shari'a is formeel de basis voor de wetgeving in Puntland. De structuur van de rechterlijke macht omvat rechtbanken, regionale hoven voor beroep en een Hogergerechtshof.

Zowel Somaliland als Puntland hebben eigen veiligheids- en politiediensten. Ook in andere delen van Somalië kan er lokaal sprake zijn van betrekkelijke vrede - en veiligheid. Somaliland als onafhankelijke staat wordt internationaal niet erkend.

Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De economie van Somalië is altijd al afhankelijk geweest van landbouw en veehouderij. Deze afhankelijkheid is versterkt doordat de burgeroorlog de toch al kleine industriële sector plat legde. De landbouwsector voorziet in ongeveer 66% van het BNP en bedraagt meer dan de helft van de totale exportinkomsten (2017). Door de jaarlijks terugkerende droogte is de landbouwproductie gelimiteerd tot de kunstprovincies. De productie bestaat voornamelijk uit bananen die in het zuiden van Somalië verbouwd worden. Deze plantages zijn doorgaans uitgerust met moderne irrigatiesystemen en machinerie. De financiële overdrachten door de Somalische gemeenschappen in het buitenland zijn aanzienlijk. Somalië heeft nauwelijks beschikking over natuurlijke hulpbronnen.

Sinds het wegvallen van centraal gezag in Somalië, zijn er weinig of geen economische cijfers gepubliceerd. Ondanks alle conflicten zijn de commerciële netwerken tussen het platteland en de steden blijven functioneren. Dit is met name te danken aan het feit dat deze lokale netwerken relatief gemakkelijk, door gewapende milities, te beschermen zijn. Daarentegen is de (nationale) infrastructuur sterk verwaarloosd. Internationale voedselhulp heeft de goederenmarkt van Mogadishu en andere delen van het land volledig veranderd. Somaliland en Puntland ontvangen hulp voor wederopbouw, veelal via particuliere en VN kanalen.

Er is zo goed als geen formeel economisch beleid in Somalië. In Somaliland wordt belasting geïnd en worden bij de havenplaats Berbera in- en uitvoerrechten betaald. In de rest van het land wordt aan lokale administraties belasting betaald.

De economische groei bedroeg in 2017 2,3%. Het BNP per hoofd van de bevolking behoort tot de laagste ter wereld. Het handelsvolume is laag. Er wordt voor meer geïmporteerd (voornamelijk uit Djibouti en India) dan geëxporteerd (voornamelijk naar de Verenigde Arabische Emiraten).

SOMALIE LINKS

Advertenties
• VliegenNaar | Vliegtickets Mogadishu Somalie
• Boeken, ook tweedehands, over SOMALIE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Somalië (N)
Somalië Startnederland (N+E)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems