Landenweb.nl

IVOORKUST
Samenleving

To read about IVORY COAST in English - click here

Hotels Ivoorkust

Samenleving

Staatsinrichting

Ivoorkust is een Republiek. De president wordt rechtstreeks gekozen voor een termijn van 5 jaar en is eenmaal herkiesbaar. De president benoemt de Eerste Minister en (op voordracht van laatstgenoemde) vervolgens de overige leden van het kabinet. Er is sprake van een meerpartijendemocratie. De wetgevende macht is in handen van het parlement, dat voor vijf jaar direct wordt gekozen door de bevolking. De Nationale Vergadering (Assemblée nationale) telt 225 leden. In geval van overlijden van de president wordt hij door de voorzitter van het parlement opgevolgd.

advertentie

Politiek

Het door Guéï c.s. in 1999 opgerichte Comité National du Salut Public (CNSP) was een overgangsregime met als doel de transitie naar een democratisch gekozen regering te (bege)leiden en orde op zaken te stellen. Het CNSP vormde enkele transitiekabinetten, waarin aanvankelijk - naast juntaleden – civiele ministers waren opgenomen van alle partijen die deel uitmaakten van het door de junta ontbonden parlement. Een herziening van de grond- en kieswet werd door een volksraadpleging in juli 2000 goedgekeurd. Hierin werden o.a. de vereisten voor de verkiesbaarheid tot president verder aangescherpt.

De actuele politieke situatie is beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Ivoorkust is de grootste cacaoproducent ter wereld en heeft zich daarnaast toegelegd op de productie van andere exportgewassen. Het grote aandeel van de landbouw in de economie (20,1 % in 2013) van het land maakt Ivoorkust erg kwetsbaar voor externe factoren zoals de wereldmarktprijzen en weersomstandigheden. De sterke regionale economische positie laat onverlet dat Ivoorkust één van de armste landen ter wereld is. Het BBP per hoofd van de bevolking ligt op $3.900 per jaar.

Sinds enkele jaren is Ivoorkust producent en exporteur van olie. De productie hiervan vindt voornamelijk offshore plaats.

Nederland is in 2017 de belangrijkste exportpartner van Ivoorkust gevolgd door de verenigde Staten, Nigeria, Duitsland, Frankrijk en Canada. Ivoorkust importeert in 2017 vooral uit Nigeria, Frankrijk en China.

advertentie

IVOORKUST LINKS

Advertenties
• Hotels Ivoorkust
• Vliegennaar.nl | Vliegtickets Ivoorkust
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over IVOORKUST bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Ivoorkust (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems