Landenweb.nl

SPANJE
Kerst in Spanje

Kerst gebruiken in Spanje

Er is één groot verschil tussen Spanje aan de ene kant en België/ Nederland aan de andere kant. De Spanjaarden sturen alleen kerstkaartjes naar personen die ze de volgende weken niet zullen zien. Volgens de Spanjaarden moet men geen kaartje sturen naar iemand die men toch dikwijls ziet, men kan hem dan een Zalige Kerstmis persoonlijk wensen.

Een maand voor Kerstmis is het uitzicht in de meeste Spaanse steden zoals het altijd is maar vanaf begin december veranderd alles, de kerst versieringen worden opgehangen in de straten en de winkels passen hun uitstalramen aan.

De kerst tradities in Spanje zijn niet echt verschillend met de rest van de christelijke wereld. Zoals overal komen families bij elkaar om te feesten en te vieren. Er is eten en drinken, gezang en gedans en ten slotte zijn er de cadeautjes.

In Spanje komen er op sommige plaatsen unieke tradities en gebruiken bij.

Het kerstspel of in het Spaans “Bélen”

Een van de belangrijkste symbolen doorheen Spanje is het kerstspel met de stal. Deze scenes die vaak uitgebreid zijn bezetten pleinen in grote en kleine steden doorheen het ganse land. Men kan ze ook vinden in de hal van Spaanse huizen en in winkels;

Sommige steden hebben zelfs een live kerstspel met acteurs en actrices. Zij spelen de rol van Maria en Jozef met de Drie Koningen. Verder kan men in de stal levende dieren vinden die dikwijls in verband gebracht worden met de geboorte van Christus zoals lammeren, ezels en schapen.

22 december
Trekking van “El Gordo”

Deze dag zijn er twee belangrijke gebeurtenissen. De eerste gebeurtenis is dat het de laatste schooldag is voor de kerstvakantie maar de gebeurtenis van deze dag is de trekking van “El Gordo”.

el gordo, de loterij
kerst