Landenweb.nl

BURUNDI
Vrienden van Burundi op Fullcolour Festival

Stichting 'Vrienden van Burundi' zal zich a.s. zondag 26 augustus 2007 in samenwerking met Microprojects presenteren op het Fullcolour Festival in Emmen.

Het Fullcolor Festival is een gratis toegankelijk multicultureel evenement. Dit jaar is er gekozen voor een combinatie van twee thema’s voor het festival - 'water en de vijf zintuigen'. Deze thema’s worden op een interessante manier getoond op de zeven verschillende pleinen en de multiculturele markt.

Het thema 'Water' sluit aan bij de doelstellingen van 'Vrienden van Burundi'. In ons waterproject 'Spring of Kiryama' in Burundi zal meer dan 6 km nieuwe waterleiding, pompen en een energievoorziening er voor moeten zorgen dat water van de bron 20.000 mensen bereikt. Om dit te bereiken hebben we uw hulp nodig. Meer informatie over dit project en andere projecten laten we zien in een film op onze stand.

Kijk op www.helpburundi.nl voor meer informatie

Foto Fullcolourfestival 2005
Foto Fullcolourfestival 2005