Landenweb.nl

BURUNDI
Samenwerking Vrienden van Burundi met Microproject

Samenwerking met Microprojects van start

Sinds mei 2007 werkt de Stichting Vrienden van Burundi officieel samen met Microprojects. Microprojects.nl zorgt voor het uitgeven van microkredieten voor unieke kleinschalige bedrijfsmatige initiatieven in onder andere Burundi.

Tot nu toe heeft de Stichting Vrienden van Burundi € 5000,- gesponsored aan projecten van Microprojects.nl.

Op de foto ir. J.C. Arorero en Henk ter Braak. De heer Arorero is een in Nederland verblijvende Burundees werkzaam aan de Drentse Universiteit.

We zijn blij met de samenwerking met Microprojects.nl en hopen met deze samenwerking nog vele kleinschalige projecten in Burundi door middel van microkredieten te ondersteunen.

Kijk op www.helpburundi.nl voor meer informatie

Samenwerking Vrienden van Burundi met Microproject