Steden WIT-RUSLAND

WIT-RUSLAND   

Vanaf de Russische Revolutie in 1917 tot de onafhankelijkheid eind jaren tachtig van de vorige eeuw, was Wit-Rusland een atheïstisch land. Alle religies werden verboden door de Russen en vele kerkleiders vluchtten naar het buitenland. Voor 1917 had Wit-Rusland 2466 religieuze congregaties: 1650 orthodoxe, 127 rooms-katholieke, 657 joodse, 32 protestantse en wat moslimgemeenschappen.
Sinds de onafhankelijkheid beleeft het religieuze leven een ware revival, met name onder de jongeren. Feit is ook dat religie en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De religieuze groeperingen in Wit-Rusland hebben dan ook zowel een religieuze als een politieke agenda voor Wit-Rusland.

De meeste Wit-Russen zijn Russisch-orthodox (80%). Daarnaast is er een belangrijke minderheid van rooms-katholieken (8%). In 1989 werd de eerste Wit-Russische katholieke bisschop geïnstalleerd, Tadeusz Kondrusiewicz, een in Wit-Rusland geboren Pool. Ook zijn er ook nog enige protestanten (van Duitse afkomst), moslims (Tataren) en joden. Aan het begin van de 20e eeuw telde Wit-Rusland nog 704 joodse synagogen, op dit moment nog maar 15.
Veel mensen zijn atheïst gebleven. Op de grens tussen rooms-katholiek en orthodox Oost-Europa bevindt zich een mengvorm waarvan de gelovigen wel de paus erkennen, maar vasthouden aan de orthodoxe riten. Deze tussenvorm, de Uniatische kerk, heeft in Wit-Rusland enkele kleine congregaties.
De orthodoxe kerken zijn georganiseerd als onafhankelijke instituten op nationale basis onder een aartsbisschop, bisschop, metropoliet of patriarch.

WIT-RUSLAND LINKS

Advertenties
• Wit-Rusland Vliegtickets WTC
• Hotels Wit-Rusland
• Minsk Vliegtickets Tix.nl
• Transport Wit-Rusland - TTS Quality Logistics B.V
• Eliza was here

Nuttige links

Campersite Wit-Rusland (N)
Reisinformatie Wit-Rusland (N)
Reizendoejezo – Wit-Rusland (N)
Startpagina Wit-Rusland (N
Wit-Rusland Middeneuropa (N)
Schrijf uw artikel over WIT-RUSLAND

Bronnen

Belarus
Lerner Publications Company

Belarus and Moldova : country studies
Federal Research Division, Library of Congress

Holtbrügge, D. / Weissrussland
Verlag C.H. Beck

Levy, P. / Belarus
Marshall Cavendish

Oost-Europa
The Reader’s Digest

Russia & Belarus
Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt januari 2019
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems