Geschiedenis   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Geschiedenis

Op basis van archeologische vondsten mogen we aannemen dat het koninkrijk van Swaziland, omsloten door Zuid-Afrika en Mozambique 10.000 jaar geleden al bewoond werd. De bevolking van het huidige Swaziland trok in de 18e eeuw naar het gebied en is waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit het gebied dat nu Maputo (het zuiden van Mozambique) genoemd wordt. Hier had zich het Nguni volk gevestigd en had de Dlamini familie onder leiding van koning Ngwane III een vorstenhuis gesticht. Onder invloed van oorlogen en conflicten met andere stammen werd de koning gedwongen met zijn volk zuidwaarts te trekken. In de opmars naar het zuiden stuitten zij op het machtige Zulu-volk en zagen zich, onder leiding van de volgende koning Sobhuza I, gedwongen zich ten noorden van het Zulu-rijk te vestigen in de Ezulwini vallei. Deze plek vervult nog altijd een belangrijke ceremoniële en rituele functie in Swaziland. Na koning Sobhuza besteeg koning Mswati de troon, en was rond het einde van de 18e eeuw de staat Swaziland een feit.

Halverwege de 19e eeuw zocht Swaziland bescherming tegen de Zulu's bij de Britten en Zuid-Afrika. In 1866 werd de grens met Transvaal vastgelegd. Twee jaar later werd Swaziland echter door de Britten geannexeerd. Bij de Conventie van Pretoria (1881) werd de onafhankelijkheid van Swaziland erkend maar vier jaar later (1885) probeerden de Britten het gebied opnieuw onder controle te krijgen. Van 1894 tot 1903 viel Swaziland onder Afrikaner bestuur. Na de boerenoorlogen namen de Britten de controle over en werd Swaziland een Brits protectoraat. Op 6 september 1968 werd Swaziland daadwerkelijk onafhankelijk.

De overgang naar de onafhankelijkheid verliep zonder problemen. Swaziland erfde een grondwet die grotendeels was gestoeld op die van de Britten. Naar aanleiding van de verkiezingen in 1972 bepaalde Koning Sobhusa II, naar wat wel bekend staat als"The King's coup", dat de grondwet geen goede afspiegeling was van de Swazi cultuur en stelde hij met een decreet in 1973 de grondwet buiten werking. Daarmee legde hij alle macht bij de Koning neer. Politieke partijen werden verboden. Koning Sobhuza werd in 1986 opgevolgd door zijn zoon koning Mswati III die hetzelfde systeem voortzette. In herziene vorm werd de grondwet in maart 2006 weer in werking werking gesteld maar nog altijd regeert de Koning het land met een Ministerraad en een kleine groep adviseurs, waarbij de Koninklijke familie een belangrijke rol speelt.

Het verbod op politieke partijen en de absolute macht van de koning leidde halverwege de jaren ’90 tot heftige (studenten)protesten, waarbij in 1995 het parlement en de huizen van de vice-premier alsook dat van het hoofd van de universiteit afbrandden. Eind 2005 vond een aantal ‘aanslagen’ plaats met Molotov cocktails op overheidsgebouwen en de huizen van hoge ambtenaren. Er vielen geen gewonden. Regelmatig terugkerende stakingen, binnenlandse protesten van pressiegroepen in combinatie met internationale druk verhoogden de druk op de koning om democratische hervormingen door de voeren en een nieuwe grondwet op te stellen. Op 8 maart 2006 werd een nieuwe grondwet van kracht waarmee het decreet uit 1973 welke de grondwet buiten werking stelde niet langer van toepassing is. Overige grondwetswijzigingen omvatten onder meer het recht van vrouwen om grond te bezitten en een bepaling over de rol van de drie machten van de staat. Desondanks zijn de hervormingen onder de nieuwe grondwet tot een minimum beperkt. Politieke partijen zijn nog steeds illegaal, de koning kan alle besluiten van het parlement nietig verklaren en hij heeft een belangrijke hand in de benoeming van de leden van de senaat en het parlement. Ook benoemt hij de rechters in het land. Op 12 april 2006, 33 jaar na de instelling van het verbod op politieke partijen in 1973, vond opnieuw een grote demonstratie plaats tegen de politieke situatie in het land. Daarnaast blijft de internationale gemeenschap druk uitoefenen op de regering om politieke (oppositie)partijen toe te staan. In februari 2008 besluit de oppositie de aanstaande verkiezingen te boycotten omdat er maar één partij mee mag doen, de verkiezingen zijn in september 2008 gehouden. De premier (benoemd door de koning) is sinds 2008 Barnabas Sibusiso Dlamini.

In september 2009 wordt de oppositieleider Mario Masuku vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zegt dat hij blijft strijden voor democratie. In de jaren 2010 en 2011 krijgt Swaziland met een recessie en politieke onlusten te maken. In november 2012 wordt Ellinah Wamukoya de eerste vrouwelijke bisschop van de Anglicaanse kerk in Swaziland. In september 2013 zijn er parlementsverkiezingen gehouden zonder politieke partijen, alleen individuele kandidaten konden zich kandidaat stellen. Swaziland is het land met het hoogste aantal HIV-besmettingen. In 2016 wordt de hele bevolking getest op HIV en Aids, hulp wordt geboden door Stop Aids Now, de Postcodeloterij en de Bill Clinton Foundation.

SWAZILAND LINKS

Advertenties
• Fox verre reizen van ANWB
• Safari Swaziland Tui Reizen
• Djoser Rondreis Swaziland
• Hotels Swaziland
• Swaziland Vliegtickets.nl
• Rondreizen Swaziland
• Autoverhuur Sunny Cars Swaziland

Nuttige links

Reisinformatie Swaziland (N)
Swaziland Startnederland (N+E)
Telefoongids Swaziland
Artikelen en Reisverhalen over SWAZILAND
  Swaziland en het Krugerpark

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems